Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Formandsafgørelser

 • Formandafgørelse vedr. metoder i "Vilkår for adgang til og brug af datahubben - tredjepart"
  Dato: 14.03.2016Journalnr.: 16/00932
 • Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige el-produkter for perioden 2016-2017
  Dato: 26.11.2015Journalnr.: 15/06166
  Energitilsynet har for perioden 2016-2017 fastsat den maksimale mark up for 9 elhandelsvirksomheders salg af forsyningspligtig el til at udgøre 66,68 kr. pr. MWh. Det svarer til, at en elhandelsvirksomhed har et dækningsbidrag på 267 kr. for en almindelig husstand. I forhold til mark up’en for 2014-2015 er det en stigning på 5 kr./MWh eller 20 kr. pr. almindelig husstand. Denne mark up indeholder et volumentillæg på 0,80 kr./MWh. Mark up’en er fastsat på baggrund af elpriserne for lignende elprodukter solgt på markedsmæssige vilkår i perioden 16. august 2013 til 15. august 2015
 • Energinet.dks forskrifter H1 og H3
  Dato: 28.04.2015Journalnr.: 14/10476, 14/10478, 15/00115
 • Formandsafgørelse om identitet mellem net- og handelsselskab via rabatordning i NRGI Net A/S
  Dato: 20.06.2013Journalnr.: 12/06638
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at en af NRGi Net A/S ydet rabatordning, hvor størrelsen af rabatten fastlægges på baggrund af NRGi koncernens årsresultat, ikke er strid med elforsyningslovens § 6, stk. 4, § 20 b eller § 46. Om end det ikke kan udelukkes at den pågældende rabatordning skaber en vis loyalitet til den samlede koncern, er dette forhold ikke tungtvejende nok til at kunne begrunde et pålæg om, at NRGi Net A/S forpligtes til at udnytte sin indtægtsramme fuldt ud.
 • Formandsafgørelse om habilitetskrav til elnetselskabers ledende medarbejdere
  Dato: 08.08.2012Journalnr.: 4/0604-0200-0007
  Energitilsynets formand tilkendegav den 8. august 2012 fortolkning af elforsyningslovens § 45, stk. 2 om habilitetskravet til elnetselskabernes bestyrelsesmedlemmer
 • Formandsafgørelse om DONG Energy Eldistribution A/S’ metodeanmeldelse
  Dato: 30.09.2011Journalnr.: 4/0720-0200-0140
  Energitilsynet skal godkende de kollektive elforsyningsvirksomheders metoder til fastsættelse af priser og betingelser. Dong Energy Eldistribution A/S anmeldte metoder til fastsættelse af priser og betingelser er på flere punkter forskellige fra den kendte branchestandard, som tilsynet gennem årene har ført tilsyn med. Disse afvigelser vurderes på flere punkter at være så principielle og omfangsrige, at anmeldelsen forelægges til Energitilsynets godkendelse.
 • Kommunale indberetninger 2010 - formandsafgørelse
  Dato: 12.04.2011Journalnr.: 4/0620-0101-0343
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO