Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Afgørelser om fradrag i omkostningsrammer som følge af bortfaldne kundehåndteringsopgaver

Nedenfor fremgår Forsyningstilsynets afgørelser om fradrag i omkostningsrammen som følge af bortfaldne kundehåndteringsopgaver.

Indtægtsrammebekendtgørelsen bestemmer, at der skal ske et fradrag i netvirksomhedernes omkostningsramme i første reguleringsperiode som følge af færre omkostninger efter at engrosmodellen blev indført den 1. april 2016, hvor opgaven med håndtering af elkunderne overgik fra netvirksomhederne til elhandelsvirksomhederne. Fradraget er fastsat som netvirksomhedens omkostninger til kundehåndtering i 2015 fratrukket netvirksomhedens omkostninger til kundehåndtering i 2017.

DatoSagsnr.Selskab
01-04-201919/03258Sunds Elforsyning
01-04-201919/03261TRE-FOR El-net A/S
01-04-201919/03228Elektrus A/S
26-03-201919/03226Cerius A/S
26-03-201919/03227Dinel A/S
26-03-201919/03230El-net Hillerød A/S
26-03-201919/03232El-net Randers A/S
26-03-201919/03237Forsyning Elnet A/S
26-03-201919/03239Hammel Elforsyning Net A/S
26-03-201919/03242Ikast El Net A/S
26-03-201919/03245Konstant Net A/S
26-03-201919/03246L-net A/S
26-03-201919/03247Læsø Elnet A/S
26-03-201919/03249N1 A/S
26-03-201919/03253NOE Net A/S
26-03-201919/03255Radius Elnet A/S
26-03-201919/03256RAH Net A/S
Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO