Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Benchmarking af elnetselskaberne

Dato: 31.03.2005Journalnr.:

Energitilsynets sekretariat har foretaget en benchmarking af elnetselskaberne på deres økonomiske effektivitet.

Resultatet af benchmarkingen er bl.a. to tabeller, der viser

  • regionale transmissionsselskabers relative placering målt på økonomisk effektivitet
  • distributionselskabernes relative placering målt på økonomisk effektivitet

Energitilsynets sekretariat påpeger selv, at den metode, der er brugt til benchmarkingen, har metodemæssige svagheder, og at man løbende arbejder på at forbedre den. Men sekretariatet anser metoden for stærk nok til, at resultaterne kan tages som en indikation af, hvor der er effektiviseringspotentiale. Håbet er, at selskaberne vil bruge benchmarkingen positivt til at undersøge mulighederne for forbedringer.

Regionale transmissionsselskabers omkostningseffektivitet
Benchmarkingens resultat for regionale transmissionsselskaber er vist i tabel 1.

Selskabernes omkostningseffektivitet er indekseret, så det mest omkostningseffektive selskab har en effektivitet på 100 pct., mens et selskab, der kun er halvt så effektivt som det mest effektive, får en effektivitet på 50 pct. Selskabernes omkostningseffektivitet er opdelt i kvartiler, hvor de mest effektive selskaber er placeret i kvartilen 75-100 pct., mens de mindst effektive selskaber er placeret i kvartilen 0-25 pct. Inden for hver kvartil er selskaberne listet efter alfabetisk rækkefølge.

Tabel 1. Regionale transmissionsselskabers omkostningseffektivitet målt i forhold til de mest omkostningseffektive selskaber

Omkostnings-effektivitet år 2003 år 2002 Gns. af år 2002 og 2003
75-100 pct.NVE NetNVE NetNVE Net
SEAS Transmission SEAS Transmission SEAS Transmission 
Syd NetSyd NetSyd Net 
Sydøstjyske NetVestjyske NetVestjyske Net
(Østkraft)(Østkraft)(Østkraft)
50-75 pct.FynsnetFynsnetFynsnet
KE TransmissionKE TransmissionKE Transmission
Midtjyske NetMidtjyske NetMidtjyske Net
NV NetNESANETNV Net
Vestjyske NetNV NetSydøstjyske Net 
 Sydøstjyske Net 
25-50 pct.NESANET-NESANET 
0-25 pct.---

Kilde: Selskabernes indberettede reguleringsregnskaber og fysisk net for 2002 og 2003 samt ETSs egne beregninger.

Anm: Østkraft har ifølge reguleringsregnskaberne for 2002 og 2003 ingen driftsomkostninger, og er derfor langt mere omkostningseffektiv end de andre selskaber. Dette bevirker, at selskaber, som sammenlignes med Østkraft, vil fremstå som værende ineffektive. Ud fra et forsigtighedsprincip og for at minimere usikkerheden i datamaterialet indgår Østkraft derfor ikke i beregningen af de andre selskabers effektivitet. Dette er illustreret i tabellen ved sætte Østkraft i parentes.

Det fremgår af tabel 1, at der er en betydelig spredning i de regionale transmissionsselskabers omkostningseffektivitet. 6 ud af 11 selskaber har i 2003 en omkostningseffektivitet under 75 pct. af de mest omkostningseffektive selskaber. Det svarer til, at de 6 selskaber har mere end 25 pct. så mange omkostninger ved at drive samme net som det mest omkostningseffektive selskab.

Distributionsselskabers omkostningseffektivitet
Benchmarkingens resultat for distributionsselskaber ses i tabel 2. Også her er distributionsselskabernes omkostningseffektivitet først indekseret, så det mest omkostningseffektive selskab har en effektivitet på 100 pct. og dernæst opdelt i kvartiler. Inden for hver kvartil er selskaberne listet efter alfabetisk rækkefølge.

Tabel 2. Distributionsselskabernes omkostningseffektivitet målt i forhold til de mest omkostningseffektive selskaber

Omk. effektivitetår 2003 år 2002 Gns. af år 2002 og 2003
75-100 pct.BOE Net Elro NetBOE Net 
Elro NetEnergi Fyn NetElro Net
Energi Fyn NetEnergiGruppen JyllandEnergi Fyn Net
Energi Randers NetESV Net EnergiGruppen Jylland
EnergiGruppen JyllandFrederiksberg ForsyningENV Net 
ENV Net HEF Net ESV Net 
ESV Net MES Net Frederiksberg Forsyning
Frederiksberg ForsyningNordvestjysk ElHEF Net 
Galten Elværk Net Thy Højspændingsværk NetHHE Net
HEF Net Vejle Strømforsyning MES Net 
HHE NetAars El-forsyningMorsø Elforsyning NET 
MES Net  Nordvestjysk El
Morsø Elforsyning NET  NRGI NET 
Nordvestjysk El Roskilde Elnet
Roskilde Elnet Sydvest Energi Net
Sydvest Energi Net Thy Højspændingsværk Net 
Thy Højspændingsværk Net Vejle Strømforsyning 
Vejle Strømforsyning  ØstjyskNet 
Aars El-forsyning Aars El-forsyning
50-75 pct.AKE Net AKE Net AKE Net 
Brabrand Net BOE Net Brabrand Net 
Energi Hobro NetEnergi Horsens NetEnergi Hobro Net
Energi Horsens NetEnergi Randers NetEnergi Horsens Net
Energi ViborgEnergi ViborgEnergi Randers Net
Energi Midt Net Energi Midt Net Energi Viborg
ESS Net ENV Net Energi Midt Net 
Frederikshavn Kommune ESS Net ESS Net 
Faaborg Elforsyning NetFrederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune 
GEV Net  Faaborg Elforsyning NetFaaborg Elforsyning Net
Hammel ElforsyningGalten Elværk Net Galten Elværk Net 
Helsingør ElforsyningHelsingør ElforsyningGEV Net  
Hillerød ElforsyningHHE NetHammel Elforsyning
Hurup Elværk Net Hillerød ElforsyningHelsingør Elforsyning
KE Energi ElforsyningKE Energi ElforsyningHillerød Elforsyning
Kjellerup El-forsyningKorsør ElnetselskabKE Energi Elforsyning
Korsør ElnetselskabKøge Kommunale ElKjellerup El-forsyning
Køge Kommunale ElLEF NET Korsør Elnetselskab
LEF NET Maribo ElforsyningKøge Kommunale El
Maribo ElforsyningMorsø Elforsyning NET LEF NET 
Nakskov KommuneNakskov KommuneMaribo Elforsyning
NESANET Distribution Nordthy NET Nakskov Kommune
Nordthy NET NRGI NET NESANET Distribution 
NRGI NET Nykøbing F. Elnetvirk.Nordthy NET 
NVE Net  Nykøbing Sj. ElforsyningNVE Net  
Nyborg Elnet  Næstved ElforsyningNyborg Elnet  
Nykøbing F. Elnetvirk.Odense Elforsyning NetNykøbing F. Elnetvirk.
Næstved ElforsyningRAH Net Nykøbing Sj. Elforsyning
Odense Elforsyning NetRingkøbing Kom. ElværkNæstved Elforsyning
RAH Net Roskilde ElnetOdense Elforsyning Net
Rødby Kommunale ElværkSEAS Distribution RAH Net 
SEAS Distribution SEF Net Ringkøbing Kom. Elværk
SEF Net Skjern KommuneRødby Kommunale Elværk
Skjern KommuneSunds ElforsyningSEAS Distribution 
SK-Net Sydvest Energi NetSEF Net 
Sunds ElforsyningSæby Kom. ElforsyningSkjern Kommune
Sæby Kom. ElforsyningTRE-FOR El-NetStruer Forsyning Elnet 
TRE-FOR El-NetVestforsyning Net Sunds Elforsyning
Vestforsyning Net Viby Net Sæby Kom. Elforsyning
Viby Net Videbæk ElnetTRE-FOR El-Net
Videbæk ElnetÆrø Elforsyning Net Vestforsyning Net 
Ærø Elforsyning Net ØstjyskNet Viby Net 
ØstjyskNet  Østkraft DistributionVidebæk Elnet
Østkraft Distribution Ærø Elforsyning Net 
  Østkraft Distribution
25-50 pct.Bjerringbro ElværkBjerringbro ElværkBjerringbro Elværk
Ikast Værkerne NetBrabrand Net Hurup Elværk Net 
Nykøbing Sj. ElforsyningEnergi Hobro NetIkast Værkerne Net
Ravdex GEV Net  Ravdex 
Ringe ElektricitetsselskabHammel ElforsyningRinge Elektricitetsselskab
Ringkøbing Kom. ElværkHurup Elværk Net SK-Net 
Struer Forsyning Elnet Ikast Værkerne NetTarm Elværk Net
Tarm Elværk NetKjellerup El-forsyningVordingborg Elnet
Vordingborg ElnetNESANET Distribution  
 NVE Net   
 Nyborg Elnet   
 Ravdex  
 Ringe Elektricitetsselskab 
 Rødby Kommunale Elværk 
 SK-Net  
 Struer Forsyning Elnet  
 Tarm Elværk Net 
 Vordingborg Elnet 
0-25 pct.---

Kilde: Selskabernes indberettede reguleringsregnskaber og fysisk net for 2002 og 2003 samt ETSs egne beregninger.

Det fremgår af tabel 2, at der er stor spredning i selskabernes omkostningseffektivitet. 53 af de 72 selskaber bruger i 2003 mere end 25 pct. flere ressourcer end det mest omkostningseffektive selskab.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO