Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Benchmarkingresultater for net- og regionale transmissionsselskaber 2004

Dato: 17.05.2004Journalnr.: 3/1307-0300-0085

Benchmarkingresultater for net- og regionale transmissionsselskaber 2004

Effektivitetsopgørelse i net- og regionale transmissionsselskaber i 2004
Energitilsynet skal ifølge bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 udmelde individuelle effektivitetskrav over for net- og regionale transmissionsselskaber.

Udmeldingerne baserer sig på en benchmarking af selskabernes omkostningsindeks. Omkostningsindekset er beregnet ved at sammenholde selskabernes omkostningsrammer og deres nets fysiske størrelse.

Regeringen har i april 2004 indgået en større aftalepakke med ELFOR, og som en konsekvens af denne aftale kan Økonomi- og Erhvervsministeren jf. forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning' § 4 stk. 3, udarbejde "særlige overgangsregler om ændring af net- og transmissionsvirksomheders indtægtsrammer fra 1. januar 2004 og frem til det tidspunkt, hvorfra regler om indtægtsrammer i medfør af elforsyningslovens §§ 69, 70 og 74 får virkning" (L 236).

Energitilsynet afventer derfor en eventuel udmelding af individuelle effektivitetskrav indtil en ny overgangsbekendtgørelse gældende for år 2004 foreligger. Imidlertid offentliggøres, jf. elforsyningslovens §82 stk. 4, resultaterne af benchmarking undersøgelsen, hvor selskabernes effektivitet er opdelt på kvartiler.

Beregningen af selskabernes effektivitet følger den metode, som Energitilsynet tilsluttede sig i november 2001. Benchmarkingen for år 2004 viser, at der er stor spredning i selskabernes effektivitet.

Nedenstående tabeller offentliggøres i henhold til elforsyningslovens §82 stk. 4 og angiver selskabernes beregnede samlede effektivitet opdelt på fire kvartiler. De mest effektive selskaber befinder sig i øverste kvartil, mens de mindst effektive befinder sig i nederste kvartil. Tabellerne er lavet for hhv. regionale transmissionsselskaber, distributionsselskaber og transformerforeninger.

Effektivitetsopgørelser for transmissionsselskaber: 

I procent af mest effektive selskab (=100%)

Selskaber

Effektivitet >75%

NVE Net
Syd Net
Østkraft Transmission

Effektivitet >50% - 75%

Fynsnet
KE Energi Transmission
Midtjyske Net
NV Net A.m.b.a.
SEAS Transmission
Vestjyske Net

Effektivitet >25% - 50%

Nesa Net

Effektivitet 0 - 25%

-

 

Effektivitetsopgørelser for distributionsselskaber: 

I procent af mest effektive selskab (=100%)

Selskaber

Effektivitet >75%

BOE Net A/S
Elro Net
Energi Fyn Net
EnergiGruppen Jylland
ESV Net
Frederiksberg Forsyning
HEF Net A/S
HHE Net
MES Net A/S
Nordvestjysk El (NOE)
Roskilde Elnet
Vejle Oplands Strøm (VOS)
Østjysk Energi Net A/S
Aars El-forsyning

Effektivitet >50% - 75%

AKE Net
Brabrand Net A/S
Energi Horsens Net
Energi Midt Net
Energi Randers Net
Energi Viborg
ENV Net
ESS Net
Faaborg Elforsyning Net
Frederikshavn Kommune
Galten Elværk Net
GEV Net A/S
Hammel Elforsyning
Helsingør Elforsyning
Hillerød Elforsyning
Ikast Værkerne Net A/S
KE Energi Elforsyning
Korsør Kommunale Elforsyning
Køge Kommunale El
LEF Net A/S
Maribo Elforsying
Mors Energi A/S
Morsø Elforsyning NET A/S - Thy-
Nakskov Kommune
NESANET
Nordthy Net A/S
NRGI Net A/S
Nyborg Elnet A/S (NFS)
Nykøbing F. Elnetvirk. A/S
Nykøbing Sj. Elforsyning
Næstved Elforsyning
Odense Elforsyning Net A/S
RAH Net A/S
Ringkøbing Kommunale Elværk
Rødby Kommunale Elværk
SEAS Distribution
SEF Net A/S
Skjern Kommune
Struer Forsyning Elnet A/S
Sunds Elforsyning
Sydvest Energi Net
Sæby Kommunale Elforsyning
TRE-FOR El-Net
Thy Højspændingsværk Net A/S - Thy mors Energi A/S
Vestforsyning Net A/S
Viby Net A/S
Videbæk Elnet ApS
Vordingborg Elnet
Ærø Elforsyning Net A/S
Østkraft - Distribution

Effektivitet >25% - 50%

Bjerringbro Elværk
Energi Hobro Net
Hurup Elværk Net A/S
Kjellerup El-forsyning
NVE Net A/S
Ravdex A/S
Ringe Elektricitetsselskab
SK-Net A/S
Tarm Elværk Net A/S

Effektivitet 0 - 25%

-

 
Effektivitetsopgørelser for transformerforeninger: 

I procent af mest effektive selskab (=100%)

Selskaber

Effektivitet >75%

Andrup
Borris
Dania Elforsyning
Fristrup
Gjøl Nord
Hjortdal
Holmsø-Lørsted
Husby-Trustrup
Skræm
Øslev-Drøstrup
Aalegårds Mark

Effektivitet >50% - 75%

Bejstrup
Bonderup
Bratbjerg
Bårdesø og Omegn
Gjøl Syd
Haverslev
Klim
Kongerslev Elforsyning
Manstrup
Skovgaard El-Forsyning
Studsgaard
Tårs Elforsyning A/S
Øland

Effektivitet >25% - 50%

Aggersund Elforsyning
Brenderup Netselskab
Ejby Elnet A.m.b.a.
Gøttrup
Hirtshals Strømforsyning
Hjerting
Hornum El-Forsyning
Kibæk Elværk
Netselskabet Ullerslev
Nr. Lyndelse & Omegn
Paarup Elforsyning
Rolfsted og Omegns
Sdr. Felding Elforsyning
Tranum
Vildbjerg Elværk
Aal Elnet

Effektivitet 0 - 25%

Fjerritslev (HHE)
Hasmark-Egense
Knøsgaard
Pederstrup & Omegns
Aabybro Elforsyning

 

Bemærkning.: Som følge af manglende eller fejlbehæftede indberetninger indgår ikke alle transformerforeninger i ovenstående tabel.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO