Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Øvrige afgørelser og udmeldinger fra sekretariatet

 • Afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af metoder og betingelser i driftsaftalen for LFC-kontrolblokken DK1-DE-LUX i medfør af Kommissionens forordning 2017/1485 (SO GL) artikel 119
  Dato: 07.08.2019Journalnr.: 18/16515, 18/16516, 18/16517
  Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om at godkende de af Energinet anmeldte metoder og betingelser anført i driftsaftalen for LFC-kontrolblokken DK1-DE-LUX i medfør af SO GL artikel 119
 • Afgørelse om forhøjelse af indtægtsrammen for Radius Elnet A/S som følge af erhvervelse af stikledninger
  Dato: 04.07.2019Journalnr.: 18/06412
  Radius Elnet A/S har ansøgt om forhøjelse af netvirksomhedens indtægtsramme som følge af netvirksomhedens pr. den 1. januar 2016 har overført ca. 210.000 stikledninger fra en sideordnet aktivitet i netvirksomheden til at være en del af netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet underlagt indtægtsrammereguleringen. Forsyningstilsynet finder, at betingelser i elforsyningsloven § 70, stk. 9, 2. pkt., og indtægtsrammebekendtgørelsen § 20, stk. 1, er opfyldt for at forhøje Radius’ reguleringspris/indtægtsramme som følge af overførslen af de pågældende stikledninger til Radius’ bevillingspligtige aktivitet
 • Energinets anmeldte metoder i forskrift D1, F1, H1, H2, H3 OG I
  Dato: 29.06.2018Journalnr.: 18/05925
  Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om at godkende Energinets anmeldte metoder i en række markeds- og måleforskrifter (forskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I).
 • Godkendelse af Energinets forslag til almindelige bestemmelser for nominering af fysiske transmissionsrettigheder på DK1-DE og DK2-DE budområdegrænserne
  Dato: 22.06.2018Journalnr.: 18/06422, 17/12757
  Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af forslag til almindelige bestemmelser for nominering af fysiske transmissionsrettigheder på DK1-DE og DK2-DE budområdegrænserne, jf. Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 artikel 36.
 • Udmelding af netvirksomhedernes foreløbige indtægtsrammer for 2018
  Dato: 01.06.2018
  Sekretariatet for Energitilsynet har udmeldt de foreløbige indtægtsrammer for 2018 d. 1. juni 2018, jf. § 50, stk. 8, i bekendtgørelse nr. 1594 af 18. december 2017 om indtægtsrammer for netvirksomheder. Sekretariatet har i den forbindelse offentliggjort beregningsmodel for netvirksomhedernes indtægtsrammer til brug for udmeldingerne samt en kort introduktion til modellen
 • Godkendelse af Energinets forslag vedrørende mulighed for områdeoverskridende risikoafdækning i elmarkedet
  Dato: 01.06.2018Journalnr.: 18/06607
  Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af forslag vedrørende mulighed for områdeoverskridende risikoafdækning i elmarkedet. Forslaget er en udmøntning af sidste års Sekretariatsbeslutning af 17. maj 2017. Se nedenfor.
 • Godkendelse af Energinets forslag til almindelige bestemmelser for nominering af fysiske transmissionsrettigheder på DK1-DK2 budområdegrænsen
  Dato: 31.05.2018
  Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af forslag til almindelige bestemmelser for nominering af fysiske transmissionsrettigheder på DK1-DK2 budområdegrænsen, jf. Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 artikel 36 . Forslaget indebærer at den hidtidige praksis fortsætter
 • Afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af forslag til Shadow Allocation Rules
  Dato: 30.04.2018Journalnr.: 18/06402
  Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af forslag til Shadow Allocation Rules. Shadow Allocation Rules fastsætter betingelser og vilkår for allokering af fysiske transmissionsrettigheder ved eksplicit allokering i tilfældet af fallback for day-ahead markedet
 • Godkendelse af Energinets forslag til regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder i kapacitetsberegningsregion Nordic
  Dato: 18.04.2018Journalnr.: 17/13707, 18/06609
  Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af forslag til regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder i kapacitetsberegningsregion Nordic jf. Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 artikel 31. Fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen bibeholdes som hidtil
 • Godkendelse af Energinets forslag til regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder i kapacitetsberegningsregion Hansa
  Dato: 21.03.2018Journalnr.: 17/13706, 18/06608
  Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af forslag til regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder i kapacitetsberegningsregion Hansa. Dette indebærer skift fra fysiske til finansielle transmissionsrettigheder
 • Maksmalt tilladte forrentningssats 2017
  Dato: 19.03.2018
 • Godkendelse af forslag til ordning for alternative procedurer for kapacitetsberegningsregion Nordic
  Dato: 16.03.2018Journalnr.: 18/08098
  godkendelse, fallback procedures
 • Godkendelse af EPEX Spots forslag til backup-ordning jf. Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 artikel 36, stk. 3
  Dato: 31.01.2018Journalnr.: 17/02668
  Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af EPEX Spots anmeldelse af forslag backup-ordning, jf. Kommissionens Forordning (EU) 2015/1222 Artikel 36, stk. 3. Ordningen vedrører backup procedurer for den europæiske markedskobling i elmarkedet.
 • Godkendelse af Nord Pools forslag til DA produkter jf. Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 artikel 40
  Dato: 31.01.2018Journalnr.: 17/02666
  Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Nord Pools anmeldelse af forslag produkter der kan handles på day-ahead el-markedet, jf. Kommissionens Forordning (EU) 2015/1222 Artikel 40. Ordningen vedrører backup procedurer for den europæiske markedskobling i elmarkedet.
 • Godkendelse af EPEX Spots forslag til DA produkter jf. Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 artikel 40
  Dato: 31.01.2018Journalnr.: 17/02666
  Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af EPEX Spots anmeldelse af forslag produkter der kan handles på day-ahead el-markedet, jf. Kommissionens Forordning (EU) 2015/1222 Artikel 40. Ordningen vedrører backup procedurer for den europæiske markedskobling i elmarkedet.
 • Godkendelse af Nord Pools forslag til backup-ordning jf. Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 artikel 36, stk. 3
  Dato: 31.01.2018Journalnr.: 17/02668
  Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Nord Pools anmeldelse af forslag backup-ordning, jf. Kommissionens Forordning (EU) 2015/1222 Artikel 36, stk. 3. Ordningen vedrører backup procedurer for den europæiske markedskobling i elmarkedet.
 • Godkendelse af Nord Pools forslag til ID produkter jf. Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 artikel 53
  Dato: 31.01.2018Journalnr.: 17/02667
  Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Nord Pools anmeldelse af forslag til produkter, der kan handles på intraday el-markedet, jf. Kommissionens Forordning (EU) 2015/1222 Artikel 53.
 • Godkendelse af EPEX Spots forslag til ID produkter jf. Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 artikel 53
  Dato: 31.01.2018Journalnr.: 17/02667
  Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af EPEX Spots anmeldelse af forslag til produkter, der kan handles på intraday el-markedet, jf. Kommissionens Forordning (EU) 2015/1222 Artikel 53.
 • Forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede forrentningsgrundlag
  Dato: 15.01.2018
  Sekretariatet for Energitilsynet har beregnet forrentningssatsen til brug for beregning af netvirksomhedernes forrentningsramme, jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 18. december 2017 om forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede forrentningsgrundlag
 • Godkendelse af forslag til ordning for alternative procedurer for kapacitetsberegningsregion Hansa jf. Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 artikel 44
  Dato: 13.12.2017Journalnr.: 17/07575
  Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinet’s anmeldelse af forslag til alternative procedurer for kapacitetsberegningsregion Hansa, jf. Kommissionens Forordning (EU) 2015/1222 Artikel 44. De alternative procedurer benyttes som fallback, såfremt markedskoblingsmekanismen i elmarkedet ikke kan producere en pris. Fallback er skyggeauktioner for de dansk-tyske budzonegrænser og frigivelse af kapacitet til intradaymarked for den svensk-polske budzonegrænse.
 • Afgørelse om godkendelse af Energinet’s anmeldelse af metoden vedrørende fremsendelse af data om forbrug og produktion
  Dato: 04.12.2017
  Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinet’s anmeldte metode vedrørende fremsendelse af data om produktion og forbrug for langsigtede tidsrammer i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (”FCA GL”)
 • Fastsættelse af tillæg for konkursramte kunder 2018
  Dato: 23.11.2017Journalnr.: 17/13546
  Energitilsynet har fastsat tillæg for konkursramte kunder gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2018
 • Energinet’s justering af kreditpolitik (el og gas)
  Dato: 10.11.2017Journalnr.: 17/07695
  Sekretariatet for Energitilsynet har metodegodkendt Energinet’s kreditpolitik
 • Sekretariatets afgørelse om shippingordningen for de danske budzonegrænser i henhold til artikel 68, stk. 6 i CACM-forordningen
  Dato: 26.10.2017Journalnr.: 17/05397
  Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om ordningen for shipping, clearing og afvikling af udveksling af energi i forbindelse med den fælles day-ahead-og intraday-kobling på de danske budzonegrænser (”shippingordningen”), jf. Artikel 68, stk. 6 i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”).
 • Godkendelse af forslag til ordning for fælles tildelingsplatform og omkostningsfordeling jf. Kommissionens forordning (EU 2016/1719) artikel 49 og 59
  Dato: 17.10.2017Journalnr.: 17/05090
  Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinet’s anmeldelse af forslag vedr. fælles tildelingsplatform til brug for auktioner af langsigtede transmissionsrettigheder i elsystemet.
 • Godkendelse af Energinet’s anmeldelse af forslag til de regionale krav til de harmoniserede tildelingsregler
  Dato: 12.10.2017Journalnr.: 17/05087
  Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinet’s anmeldelse af forslag til de regionale krav til de harmoniserede tildelingsregler (loft over CCR Hansa TSO’ers udbetalinger vedr. langsigtede transmissionsrettigheder i visse situationer)
 • Godkendelse af de regionale krav til de harmoniserede tildelingsregler for CCR Nordic
  Dato: 10.10.2017Journalnr.: 17/05087
  Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinet’s anmeldelse af forslag til de regionale krav til de harmoniserede tildelingsregler (loft over CCR Nordic TSO’ers udbetalinger vedr. langsigtede transmissionsrettigheder i visse situationer)
 • Afgørelse om godkendelse af Energinet.dk’s anmeldelse af ændring af kapacitetsberegningsregionerne
  Dato: 09.10.2017Journalnr.: 17/08327
  Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinet.dk’s anmeldelse af ændring af kapacitetsberegningsregionerne i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”) artikel 9, stk. 6, litra b).
 • Afgørelse: Fjernelse af krav til online målinger og justering af udbudsbetingelser for Frekvensstyrede reserver
  Dato: 29.08.2017Journalnr.: 16/12145
  Sagen vedrører Energinet.dks fjernelse af krav til leverandører, samt justering af gældende metode for ad hoc indkøb af FRR-A reserver i DK1
 • NEMO’ernes plan for fælles udøvelse af markedskoblingsfunktionerne (”MCO-plan”)
  Dato: 26.06.2017Journalnr.: 16/04793
  Sekretariatet for Energitilsynet har godkendt plan for fælles udøvelse af markedskoblingsfunktionerne (”MCO-plan”) i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”)
 • Afgørelse om godkendelse af Energinet.dk’s anmeldelse af forslag vedrørende tidspunktet for bindende day-ahead kapacitet
  Dato: 13.06.2017Journalnr.: 16/13449
 • Muligheder for områdeoverskridende risikoafdækning i elmarkedet
  Dato: 17.05.2017Journalnr.: 16/12197
  Sekretariatet for Energitilsynet (SET) har truffet afgørelse om transmissionsrettigheder i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 Artikel 30 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling samt elforsyningslovens § 73a. Afgørelsen indebærer, at de danske budområder DK1 og DK2 ikke anses for havende tilstrækkelige prisafdækningsmuligheder, samt at der ikke indføres transmissionsrettigheder på budområdegrænserne DK1-SE3 og DK2-SE4, men at Energinet i samarbejde med Svenska Kraftnät pålægges at introducere andre grænseoverskridende afdækningsprodukter.
 • Afgørelse om klassificering som ny teknologi
  Dato: 17.05.2017Journalnr.: 17/05429
  Sekretariatet for Energitilsynet (SET) modtog d. 15. november 2016 ansøgning fra BDR Thermea Group BV om at klassificere deres ”Ecogen”-, ”MCE”- og ”eVita” teknologi som ny teknologi i henhold til afsnit VI i Kommissionens Forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RfG).
 • KOMMUNER: INDTÆGT PÅ CA. 34O MIO. KR. FRA ENERGIVIRKSOMHED
  Dato: 09.05.2017Journalnr.: 16/13548
  Den 1. februar hvert år skal kommunerne indberette uddelinger og vederlag fra kommunens energivirksomheder og solcelleanlæg til Sekretariatet for Energitilsynet (SET). Indberetningen sker som et led i den modregning, der hvert år foretages i kommunernes statstilskud. Modregningen varetages af Økonomi- og Indenrigsministeriet
 • Afgørelse om godkendelse af Energinet.dk’s anmeldelse af metode vedrørende den fælles netmodel
  Dato: 05.05.2017Journalnr.: 16/07466
  Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinet.dk’s anmeldelse af metode vedrørende den fælles netmodel i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”) artikel 9, stk. 6, litra d samt elforsyningslovens § 73a
 • Godkendelse af forslag til ordning for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde
  Dato: 10.04.2017Journalnr.: 16/06850
  Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinet.dk’s anmeldelse af forslag til ordninger for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde (”MNA-forslag”), jf. Artikel 45 og 57 i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”).
 • Ændrede udbudsbetingelser for Energinet.dk's indkøb af systembærende egenskaber
  Dato: 05.04.2017Journalnr.: 16/03159
  Sekretariatet for Energitilsynet har godkendt Energinet.dks ændrede udbudsbetingelser for indkøb af systembærende egenskaber. Ændringen vedrører afregningsmetoden for situationer, hvor der kun er én bydende ved udbud af systembærende egenskaber. I disse tilfælde vil leverandøren blive afregnet efter en Cost plus metode, der vil dække leverandørens faktiske direkte og indirekte omkostninger til leverancen tillagt en rimelig fortjeneste
 • Fastsættelse af tillæg for konkursramte kunder 2017
  Dato: 29.11.2016Journalnr.: 16/10983
  Energitilsynet har fastsat tillægget for konkursramte kunder gældende fra 1. januar 2017 til 31. december 2017.
 • Afgørelse vedr. kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering
  Dato: 12.10.2016Journalnr.: 16/03264
 • Request for amendment to the All NEMO proposal for the MCO Plan
  Dato: 11.10.2016Journalnr.: 16/04793
  Sekretariatet for Energitilsynet har besluttet at anmode Nord Pool om tilføjelser til det forslag til udførelse af markedskoblingsfunktioner, som Nord Pool sammen med de øvrige NEMO’er indsendte til godkendelse den 14. april 2016. Anmodningen beror på en fælles beslutning fra alle europæiske regulatorer og er baseret på artikel 9, stk. 10 og 12 i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger
 • Afgørelse vedrørende godkendelse af indførsel af Harmonised Allocation Rules
  Dato: 06.10.2016Journalnr.: 16/08221
  Energinet.dk har den 1. juli 2016 fremsendt sin anmeldelse om indførsel af fælles EU-regler for kapacitetsallokering samt brug af transmissionsrettigheder, såkaldte Harmonised Allocation Rules (”HAR”) gældende for Vestdanmark-Tyskland forbindelsen, Kontek-forbindelsen (Østdanmark-Tyskland) og Storebæltsforbindelsen, til Sekretariatet for Energitilsynet. HAR er et sæt harmoniserede allokeringsregler, som regulerer de kontraktslige aftaler for fysiske og finansielle transmissionsrettigheder. Reglerne skal være gældende for årsauktionerne 2017
 • Maksimalt tilladte forrentningssats i 2016
  Dato: 19.01.2016
 • Afgørelse vedrørende godkendelse af indførsel af Harmonised Allocation Rules med regionsspecifikt bilag 7
  Dato: 25.11.2015Journalnr.: 15/08068
 • Evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen
  Dato: 04.11.2015Journalnr.: 15/09386
  Energitilsynet godkender Energinet.dk’s fortsættelse af fysiske transmissionsrettigheder på Storebælt på månedlig basis. Energinet.dk har forud for godkendelsen forelagt en evaluering og analyse af effekterne af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen m.m. efter en prøveperiode på 1 år
 • Forundersøgelser vedrørende kystnære havmøller
  Dato: 13.10.2015Journalnr.: 15/09016
  Energinet.dk har anmodet om, at virksomhedens omkostninger til forundersøgelser vedrørende kystnære havmøller på mellem 106,74 - 128,88 mio. kr. (heraf 40,3 mio. kr. til forundersøgelser på land) kan blive opkrævet over nettarifferne i en 3 årig periode fra 2016-2018. Dermed bliver alle omkostninger som fremgår af Energinet.dk’s 2016 årsregnskab ikke opkrævet i nettarifferne i 2016. Der bliver altså tale om en underdækning i nettarifregnskabet. På baggrund af Energinet.dk’s oplysninger, er det Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at en 3 årig afvikling af underdækningen vil føre til en mere jævn udvikling af nettariffen til gavn for forbrugerne. Sekretariatet for Energitilsynet kan på denne baggrund tillade en 3 årig indregning af underdækningen, der er opstået i forbindelse med omkostninger til forundersøgelser vedrørende kystnære havmøller
 • Tillægsaftale vedr. ændring af definition i afgørelse om Betingelser for stikledninger overdraget til DONG Energy Eldistribution A/S
  Dato: 18.08.2015Journalnr.: 15/05258
  DONG Energy Eldistribution A/S (herefter DEE) har metodeanmeldt betingelser for stikledninger overdraget til DEE. Betingelserne for stikledninger overdraget til DEE regulerer forbrugerens og DEE’s rettigheder og forpligtelser vedrørende stikledningen, såfremt stikledningen på forbrugerens forbrugssted er overdraget til DEE
 • Betingelser for stikledninger overdraget til DONG Energy Eldistribution A/S
  Dato: 08.07.2015Journalnr.: 15/05258
  DONG Energy Eldistribution A/S (herefter DEE) har metodeanmeldt betingelser for stikledninger overdraget til DEE. Betingelserne for stikledninger overdraget til DEE regulerer forbrugerens og DEE’s rettigheder og forpligtelser vedrørende stikledningen, såfremt stikledningen på forbrugerens forbrugssted er overdraget til DEE
 • Afgørelse om efterregulering af forsyningspligtprisen for SEF Energi A/S for 4. kvartal 2013 som følge af korrigeret grundlast
  Dato: 07.07.2015Journalnr.: 13/11650
  Den forsyningspligtige elpris er blevet reguleret for SEF Energi A/S for 4. kvartal 2013. Dette er sket fordi, der var en fejl i beregningen af grundlast og dermed en forkert anmeldt pris. Fejlen blev opdaget i samme kvartal som den skete, men pga. problemer med datahubben har det ikke været muligt at rette før nu. De forsyningspligtige el-forbrugere på Sydfyn vil dermed få en anelse højere pris i 4. kvartal 2015, som gør op for, at de havde en lavere pris i 4. kvartal 2013. Forskellen for den enkelte husstand er dog beskeden og vil ligge på 15 til 20 kr. pr. husstand
 • Thy-Mors Energi - afgørelse om regulering af de forsyningspligtige elpriser
  Dato: 20.04.2015Journalnr.: 14/03677
 • Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012
  Dato: 10.12.2014Journalnr.: 13/13022
 • Get through - klage over forkerte forbrugstal i DONG
  Dato: 26.05.2014Journalnr.: 13/02266
  Efter klage over manglende adgang til forbrugsdata m.v. henvendelse sekretariatet overholdelse elforsyningslovens bestemmelser om, hvilke ydelser netvirksomheder skal stille til rådighed. Omend tilsynet alene angår forskrifterne og ikke datahubbens funktionalitet har sekretariatet endvidere rettet henvendelse til Energinet.dk i spørgsmålet om at opnå samme serviceniveau i datahubben, som netvirksomhederne yder, dvs. web-baseret adgang til at foretage datatræk ved hjælp af en storkundes CVR nr. med henblik på at se kundens samtlige aftagenumre med samtidig udskrift af forbrugsprofiler pr. aftagenummer. Endelig, angående de videre spørgsmål om fejlene i danskernes elregninger, henvises til ministerens besvarelse af samme spørgsmål den 20. marts 2014.
 • Sekretariatsafgørelse om kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. for år 2013
  Dato: 29.04.2014Journalnr.: 14/00332
 • Afslag på genoptagelse af Sekretariatsafgørelse af 30. marts 2012 om kommunernes rådighedsbeløb
  Dato: 26.02.2014Journalnr.: 13/06609
  Sorø Kommune og Slagelse Kommune har anmodet Sekretariatet om genoptagelse af Sekretariatets afgørelse af 30. marts 2012. I afgørelsen fastslog Sekretariatet, at en udlodning på kr. 3.275.330,54 til Sorø Kommune, og en udlodning på kr. 8.666.088 til Slagelse Kommune – begge fra I/S Affaldplus (”Affaldplus”) - var et registreringspligtigt beløb efter elforsyningslovens regler om kommunal modregning. Beløbene blev udbetalt til de to kommuner fra et selskab, der efter en fusion blev omfattet af reglerne om kommunal modregning. Sekretariatet lægger i den forbindelse vægt på, at virksomheden, som udbetaler beløb til de to kommuner og omfattet af reglerne om kommunal modregning på tidspunktet for udbetalingen. Det er Sekretariatets vurdering, at der ikke er fremkommet nye oplysninger i sagen, som giver Sekretariatet anledning til at genoptage sagen og omgøre afgørelsen.
 • Vejledende udtalelse om elforsyningslovens bestemmelse om lukkebesøg
  Dato: 21.01.2014Journalnr.: 13/01182
  Sekretariatet tilkendegav den 21. januar 2014, at såfremt der er behov for en lovfortolkning, der udvider anvendelsesområdet, således at ikke blot forsyningspligtige virksomheder kan initiere lukkebesøg hos kunden, som det fremgår af § 72, stk. 5, i elforsyningsloven, men også netvirksomheder kan tage dette initiativ, bør Energinet.dk rette henvendelse til Energistyrelsen som rette myndighed, jnr. 13/1182.
 • Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægts-rammen
  Dato: 05.07.2013Journalnr.: 12/05574
  Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen
 • Afgørelse om efterregulering af forsynings-pligtprisen for SEAS-NVE Strømmen A/S som følge af korrigerede profilomkostninger
  Dato: 04.07.2012Journalnr.: 12/04909
 • Ændring i tilslutningsbestemmelser vedr. deling af leveringsomfang
  Dato: 16.12.2011Journalnr.: 4/0720-0200-0244
 • Tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige rum
  Dato: 12.12.2011Journalnr.: 4/0720-8901-0211
 • Dong Energy Eldistribution A/S´ a conto-opkrævninger i forbindelse med implementering af tillægsafgiften pr. 1. januar 2011
  Dato: 08.04.2011Journalnr.: 4/0720-0101-0185
 • EnergiMidt A/S - Afgørelse om reklamekampagne i forbindelse med fremsendelse af fakturaer til EnergiMidt Net A/S’ kunder
  Dato: 29.10.2010Journalnr.: 4/0720-0101-0170
  Energitilsynet sekretariat modtog den 26. september 2010 en klage fra Jørn Limann over EnergiMidt A/S’ omdeling af reklamer i forbindelse med fremsendelse af fakturaer til EnergiMidt Net A/S’ kunder. Energitilsynets sekretariat har på baggrund af nedenstående sagsfremstilling truffet afgørelse om påbud
 • Vejledning om model til elproducenters betaling for tilslutning til og brug af det kollektive elforsyningsnet
  Dato: 07.10.2010Journalnr.: 4/0720-0401-0003
  I brev af 23. oktober 2007 har Dansk Energi i medfør af elforsyningslovens § 73 b anmeldt ”Vejledning om Model for producenters betaling for tilslutning til og brug af det kollektive elforsyningsnet”.
 • Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S’ kunder
  Dato: 29.09.2010Journalnr.: 4/0720-0189-0005
  Energitilsynets sekretariat modtog den 16. august 2010 en klage fra Tekniq A/S over TRE-FOR A/S’ uddeling af reklamer i forbindelse med måleropsætning hos TRE-FOR El-net A/S’ kunder.
 • Mark-up 2010-2011
  Dato: 19.11.2009Journalnr.: 4/0820-0401-0002
 • Mark-up 2008-2009
  Dato: 12.03.2008Journalnr.: 4/0720-0402-0225
 • Høringsnotat over vejledning til indsamling af leveringssikkerhedsdata
  Dato: 18.12.2005
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO