Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af ændret fælles forslag til fastlæggelse af LFC-kontrolblokke i Kontinentaleuropa

Dato: 14.09.2018Journalnr.: 18/07763

Resume Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af det af Energinet anmeldte fælles forslag for det synkrone område Kontinentaleuropa til fastlæggelse af LFC-kontrolblokke, i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (”SO GL”), artikel 7, stk. 1, jf. artikel 6, stk. 3, litra g og artikel 141, stk. 2

Forsyningstilsynets afgørelse med bilag 1 (retsgrundlag) kan findes her

BILAG:
Bilag 2.1-2.2 – Energinets anmeldelse + bilag
Bilag 3 – Ændringsanmodning
Bilag 4.1-4.2 – Energinets anmeldelse af ændret forslag + bilag
Bilag 5 –NRAs’ position paper

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO