Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Afgørelse om mål for leveringskvalitet i 2018-2022

Dato: 21.12.2018Journalnr.: 18/19203 m.fl.

Resume Forsyningstilsynet har ved afgørelse af den 21. december 2018 fastsat mål for leveringskvalitet for netvirksomhedernes leveringskvalitet i form af mål for afbrudshyppighed

Målene gælder for perioden 2018-2022. Der er tale om ens mål for netvirksomhederne – afgørelsen er derfor enslydende for alle netvirksomheder.

Den enkelte netvirksomheds manglende opfyldelse af målene, det vil sige utilstrækkelig leveringskvalitet, vil medføre 1-årige fradrag i netvirksomhedens indtægtsramme.

Målene for leveringskvalitet er fastsat i medfør af § 16, jf. § 51, stk. 4, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder nr. 969 af den 27. juni 2018 med senere ændringer.

 

Se afgørelsen her

Se bilag til afgørelsen her

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO