Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Bekendtgørelser

 • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning
  Dato: 06.06.2019
  BEK nr 615 af 24/05/2019
 • Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber
  Dato: 09.01.2019
  BEK nr. 1469 gældende fra 12. december 2018
 • Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning
  Dato: 09.01.2019
  BEK nr. 1384 af 29. november 2018
 • Lov om Forsyningstilsynet1)
  Dato: 28.09.2018
  LOV nr 690 af 08/06/2018
 • Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder
  Dato: 04.09.2018
  Bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018
 • Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om afgift af elektricitet1)
  Dato: 04.09.2018
  Lov nr. 704 af 8. juni 2018
 • Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet
  Dato: 04.09.2018
  Bekendtgørelse nr. 609 af 30. maj 2018
 • Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet (Afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og gar
  Dato: 04.09.2018
  Lov nr. 504 af 23. maj 2018
 • Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne
  Dato: 04.09.2018
  BEK nr. 425 af 1. maj 2018
 • Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder1)
  Dato: 29.05.2018
  BEK nr 619 af 29/05/2018
 • Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om fremme af vedvarende energi
  Dato: 10.01.2018
  BEK nr 1619 af 15/12/2017
 • Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder
  Dato: 03.01.2018
  BEK nr. 1594 af 27/12/2017
 • Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder1)
  Dato: 28.06.2017
  BEK nr. 1594 af 27/12/2017
 • Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.1)
  Dato: 15.12.2016
  Nr. 1395 af 25. november 2016
 • Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor1)
  Dato: 08.12.2016
  BEK nr. 1401 af 29 november 2016. Træder i kraft 1. januar 2017
 • Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes indberetning af standardpriser, tariffer, rabatter og vilkår på prisportalen elpris.dk1)
  Dato: 29.11.2016
  Nr. 1279 af 25. oktober 2016. Træder i kraft 1. januar 2017
 • Bekendtgørelse om transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s forpligtelser ved valg af ISO-optionen og certificering af Energinet.dk som uafhængig systemoperatør1)
  Dato: 21.09.2016
  Nr. 1001 af 20. oktober 2011
 • Bekendtgørelse om elforsyningsvirksomhedernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår
  Dato: 08.06.2016
  Nr. 716 af 8. juni 2016
 • Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet
  Dato: 06.11.2015
  Nr. 1233 af 6. november 2015
 • Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af priser og betingelser m.v. for elforsyning1)
  Dato: 01.07.2014
  Nr. 823 af 27. juni 2014
 • Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling1)
  Dato: 23.06.2014
  Nr. 563 af 2. juni 2014
 • Bekendtgørelse om frister for Energitilsynets behandling af visse klager
  Dato: 22.12.2011
  Nr. 1216 af 15. december 2011
 • Bekendtgørelse om Energitilsynets overvågning af det indre marked for el og naturgas m.v.1)
  Dato: 27.10.2011
  Nr. 1002 af 20. oktober 2011
 • Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.1)
  Dato: 19.08.2011
  Nr. 891 af 17. august 2011
 • Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirkomheders og Energinet. dks metoder for fastsættelse af tariffer m.v.
  Dato: 18.10.2010
  Nr. 1085 af 20. september 2010
 • Bekendtgørelse om kommuners og Energinet.dk’s deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter elforsyningsloven
  Dato: 27.11.2008
  Nr. 1133 af 27. november 2008
 • Bekendtgørelse om undtagelse af anlæg og sideordnede aktiviteter fra elforsyningsloven
  Dato: 20.05.2003
  Nr. 358 af 20. maj 2003
 • Bekendtgørelse om åbningsbalancer for systemansvarlige virksomheder
  Dato: 23.06.2001
  Nr. 602 af 23. juni 2001
 • Bekendtgørelse om åbningsbalancer for forsyningspligtige virksomheder
  Dato: 12.09.2000
  Nr. 870 af 12. september 2000
 • Bekendtgørelse om overførsel af kapital til elproduktions-virksomheder
  Dato: 06.06.2000
  Nr. 500 af 6. juni 2000
 • Bekendtgørelse om overførsel af kapital til forsyningspligtige virksomheder
  Dato: 01.05.2000
  Nr. 291 af 1. maj 2000
 • Bekendtgørelse om Energitilsynets opgaver
  Dato: 26.02.2000
  Nr. 163 af 26. februar 2000
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO