Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Netregler og -retningslinjer

Netregler/retningslinjer er bindende EU-forordninger, der skal sikre gennemførelsen af et fælles indre marked for energi for at fremme konkurrenceevnen og opretholde forsyningssikkerheden til gavn for forbrugerene.

Netreglerne/retningslinjerne harmoniserer en række forhold om tilslutning til el-nettet, drift af el-nettet og markedet for handel med elektricitet.  Forordningerne er udstedt med hjemmel i artikel 6 og 18 af forordning 714/2009 ”Om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1228/2003”.

Forordningerne om netreglerne kan overordnet inddeles i tre grupper:

1. Markedsretningslinjer:
Forordning 2016/1719 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetsdeling (FCA). Ikrafttrædelse d. 17. oktober 2016.

Forordning 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger” (CACM). Ikrafttrædelse 15. august 2015. 

Forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EB GL).  Ikrafttrædelse 18. december 2017 

2. Tilslutningsregler
Forordning 2016/631 om fastlæggelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RfG). Ikrafttrædelse 17. maj 2016.

Forordning 2016/1388 om fastlæggelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer (DCC). Ikrafttrædelse 7. september 2016.

Forordning 2016/1447 om fastsættelse af netregler om tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg (HVDC). Ikrafttrædelse 28. september 2016.

3. Driftsregler

Driftsregler/retningslinjer: Forordning 2017/1485 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SOGL). Ikrafttrædelse 14. september 2017.

Forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af netregler om nødsituationer og systemgenoprettelse” (ER). ikrafttrædelse 18. december 2017

Høringer
Høringer udsendt af Forsyningstilsynet på baggrund af ovenstående netregler/retningslinjer findes under fanen ”Høringer” her på hjemmesiden  http://forsyningstilsynet.dk/hoeringer/el/ 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO