Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Benchmarking

Forsyningstilsynet gennemførte for første gang i 2007 en benchmarking af elnetselskabernes økonomiske effektivitet.

Formålet med benchmarkingen af den økonomiske effektivitet er at få elnetselskaber med en relativ lav omkostningseffektivitet til at effektivisere driften.

Ud fra resultatet af den årlige benchmarking fastlægges et effektiviseringskrav for de netselskaber, der har en relativ lav omkostningseffektivitet set i forhold til de mest omkostningseffektive netselskaber i benchmarkingen.

Herudover har Forsyningstilsynet siden 2008 årligt benchmarket på elnetselskabernes kvalitet i levering. Formålet er først og fremmest at sikre, at selskaberne ikke som følge af den økonomiske benchmarking effektiviserer på bekostning af leveringssikkerheden.

Dernæst skal benchmarkingen af kvaliteten sikre, at selskaberne generelt yder en høj leveringssikkerhed af el, da forbrugeren ikke har mulighed for at vælge et andet selskab, der tilbyder en bedre leveringssikkerhed.

Læs mere om anmeldelser m.m. på selvbetjeningsmodulet

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO