Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Branchevejledninger fra Dansk Energi

Forsyningstilsynet fører tilsyn med branchevejledninger.

Brancheforeninger kan anbefale netselskaber at følge en bestemt metode ved fastsættelse af deres tariffer samt anbefale det nærmere indhold af deres leveringsbetingelser. 

Forsyningstilsynet tager branchevejledningerne til efterretning, idet Forsyningstilsynet til enhver tid kan tage en vejledning op til fornyet bedømmelse, hvis en situation giver anledning hertil.

Link til Notat for principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel "Tarifmodel 2.0", som er taget til efterretning af Energitilsynet d. 23. juni 2015, findes her

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO