Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Forskrifter

Energinet.dk udsteder forskrifter for markedsadgang, målerforskrifter og om den tekniske kvalitet og balance inden for det sammenhængende elforsyningsnet samt tekniske forskrifter om tilslutning af anlæg.

Energinet.dk offentliggør sine forskrifter på sin hjemmeside.

Forskrifterne skal anmeldes til Forsyningstilsynet og Forsyningstilsynet kan give Energinet.dk pålæg om ændring af forskrifterne. Metoder om betingelser og vilkår for Energinet.dk’s  ydelser, herunder tariffer,  som måtte være indeholdt i forskrifterne, skal endvidere godkendes af Forsyningstilsynet, og det er en forudsætning for Energinet.dk’s  håndhævelse heraf.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO