Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Indtægtsrammer

Indtægtsrammereguleringen fastlægger rammerne for, hvor meget netvirksomhederne kan opkræve over tarifferne og har fokus på, at virksomhederne realiserer et betydeligt effektiviseringspotentiale.

Indtægtsrammerne skal sikre, at de indtægter, som netvirksomhederne samlet kan få ikke overstiger de indtægter, som selskaberne oppebar på grundlag af tariffen pr. 1. januar 2004.

Tarifferne kan dog pristalsreguleres, og der kan i særlige tilfælde gives dispensationer, hvorved tarifferne kan stige mere end pristalsreguleringen.

Herudover er der et loft for den forrentning, der kan opkræves over tarifferne.  

Læs mere om anmeldelser m.m. på selvbetjeningsmodulet

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO