Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Metoder

Forsyningstilsynet godkender netvirksomhedernes metoder til fastsættelse af vilkår og tariffer. Dette sker med hjemmel i elforsyningslovens § 73 a og Metodebekendtgørelsen (BEK nr. 1085 af 20. september 2010). Forsyningstilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. Dette er en del af den regulering, som netvirksomhederne er underlagt for at sikre forbrugerne mod selskabernes eventuelle udnyttelse af deres monopolstatus.

Netvirksomhederne skal anmelde deres metoder til Forsyningstilsynet, som skal godkende disse inden netvirksomhederne må tage metoderne i anvendelse. Det er ulovligt for netvirksomheder at anvende metoder, som ikke på forhånd er godkendt af Energitilsynet.

Netvirksomhederne kan enten fastsætte deres individuelle metoder, eller de kan basere sig på Dansk Energis branchevejledninger. I begge tilfælde skal hver netvirksomheds metoder godkendes af Forsyningstilsynet.

En netvirksomheds metodegodkendelse skal offentliggøres på netvirksomhedens hjemmeside.

Læs mere om anmeldelser m.m. på selvbetjeningsmodulet

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO