Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Offentliggørelse af intern viden

Markedsdeltagere skal på effektiv og rettidig vis offentliggøre intern viden, som de besidder

  • om virksomheder eller faciliteter, som den pågældende markedsdeltager, eller dennes moderselskab eller tilknyttede selskab, enten helt eller delvist ejer eller kontrollerer eller hvis driftsforhold den pågældende markedsdeltager eller det pågældende selskab enten helt eller delvist er ansvarlig for. 

Intern viden defineres i REMIT artikel 2(1) som

  • specifik viden,

  • som ikke er blevet offentliggjort,

  • som direkte eller indirekte vedrører et eller flere engrosenergiprodukter,

  • og som, hvis den blev offentliggjort, sandsynligvis mærkbart ville påvirke prisen på disse engrosenergiprodukter.  

Pligten til at offentliggøre intern viden til resten af markedet er placeret hos den enkelte markedsdeltager. Den interne viden skal offentliggøres på effektiv og rettidig vis.

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO