Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Priser

Hvad kan forbrugerne købe på elmarkedet?

Du kan som forbruger købe strøm hos mange forskellige elhandelsvirksomheder, og du kan også købe mange forskellige el-produkter. Alle danskere kan faktisk vælge mellem over 100 forskellige el-produkter.

Som forbruger er der nogle grundlæggende spørgsmål, du bør tage stilling til. Især om du er til produkter med faste eller variable priser? Har du et højt forbrug, vil det for det meste kunne betale sig at vælge et produkt med et højt abonnement og en lav pris pr. kWh. Og omvendt, hvis du har et lavt forbrug, kan det bedst betale sig at vælge et produkt med et lavt abonnement og lidt højere pris pr. kWh. Alt det kan du læse mere om på Elpris.dk, hvor du kan finde alle de el-produkter der udbydes i Danmark. 

Forsyningstilsynet udarbejder desuden en årlig undersøgelse, hvor du kan se, hvilke produkter der var billigst året før, og hvor meget du kunne have sparet ved at skifte produkt.  Læs mere her 

Leveringspligt?

Da ingen forbrugere skal stå uden strøm i stikkontakten, er der indført en række lovmæssige tiltag, som skal sørge for, at du ikke står uden strøm, f.eks. når du flytter eller din elhandelsvirksomhed går konkurs. I forbindelse med dette kan du komme ud for at få leveret el uden at have en kontrakt om levering. I de tilfælde bestemmer Forsyningstilsynet prisen, og den pris du vil få svarer til gennemsnittet af markedet.

Hvordan bliver jeg som forbruger lidt klogere på udviklingen i priserne på forskellige produkter?

Forsyningstilsynet udarbejder løbende en statistik, så du som forbruger kan se, hvordan de gennemsnitlige priser har udviklet sig på el: Elprisstatistik 

Elprisstatistikken viser prisen kvartalsvis og opdeler den i de forskellige komponenter. Der er særligt fokus på de to delkomponenter af elprisen, som en forbruger selv kan påvirke.  Energiprisen pr. kWh samt abonnementet. De øvrige elementer i den samlede elpris omfatter betaling for brug af elnettet, afgifter og moms. Noget, alle forbrugere betaler, og som ikke ændrer sig ved skift af el-handelsvirksomhed eller produkt.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO