Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Reguleringsprisindeks

Forsyningstilsynet, tidligere Energitilsynet, skal jf. § 8 i bekendtgørelse nr. 965 af 21/06/2006 beregne et reguleringsprisindeks, der angiver, hvor meget Energinet.dk skal forrente grundkapitalen hvert år, for at grundkapitalen holder en konstant realværdi. Reguleringsprisindekset opdateres hvert kvartal, og Forsyningstilsynet offentliggør stigningen i indekset i procent i forhold til forrige års indekstal.

Beregningen laves på baggrund af udviklingen i et løn- og nettoprisindeks fra Danmarks Statistik. Der beregnes et simpelt gennemsnit af stigningen i procent i to indeks fra Danmarks Statistik, som næste kvartals reguleringsprisindeks fremskrives med. Herefter findes den procentvise stigning i reguleringsprisindekset, som er det pristal Forsyningstilsynet offentliggør. Disse tal beregnes i excel-arket "Reguleringsprisindeks 2016", hvor der også kan findes information om udregningen.

Tabel x Udvikling i reguleringspristal 2014-2016

 

2014

2015

2016

Stigning i pristal i pct.

-0,10 %

1,02 %

0,51 %

Kilde: Danmarks Statistik og Energitilsynets beregninger (Forsyningstilsynet har overtaget Energitilsynets opgaver 1. juli 2018.

Derudover skal Forsyningstilsynet hvert kvartal offentliggøre udviklingen i pristal ift. sidste års pristal (201xK4). Stigningen opgives i procent og skal offentliggøres, inden næste kvartals start.

Kvartalsopdeling 2016 og 2017

Kvartal

2016K1

2016K2

2016K3

2016K4

2017K1

Indeks

128,67

128,91

130,97

129,98

131,40

Stigning i pristal (pct.) ift. sidste års pristal
(2015K4)

-0,51 %

-0,32

1,26%

0,51%

1,09%

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO