Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Tillæg 2019

Ifølge Elforsyningslovens § 72 f skal Energitilsynet, nu Forsyningstilsynet, fastsætte tillæg til elspotprisen:

"For timemålte aftagenumre, der aftager elektricitet efter § 6 c, stk. 7, eller § 72 e, stk. 5, fastsættes en pris svarende til Nord Pool Spots timepris pr. kWh på elspot i det prisområde, hvor elforbrugeren aftager sin elektricitet, tillagt et tillæg, der er fastsat af Energitilsynet efter stk. 3. For ikketimemålte aftagenumre, der aftager elektricitet efter § 6 c, stk. 7, eller § 72 e, stk. 5, fastsættes en pris svarende til Nord Pool Spots dagspris pr. kWh på elspot i det prisområde, hvor elforbrugeren aftager sin elektricitet, med et tillæg, der er fastsat af Energitilsynet efter stk. 3. Elspotpriser som nævnt i 1. og 2. pkt. tillægges endvidere net- og systemtariffer, de i § 8, stk. 5, nævnte beløb, diverse elafgifter og moms."

Tillæggene vil komme i anvendelse ved konkurs af en elhandelsvirksomhed (§ 72 e, stk. 5), samt i de dage en forbruger får leveret el uden kontrakt (§ 6 c, stk. 7). Tillæggene udmeldes af Forsyningstilsynet årligt inden den 1. december. 

Tabel 1 | Tillæg til elspotprisen gældende 1. januar 2019 til 31. december 2019 (kr./MWh)

Tillæg

 

 

DK1

DK2

Ikke-timemålte kunder med under 100 MWh i årligt forbrug

 

 

83,3

81,6

Timemålte kunder med under 100 MWh i årligt forbrug

 

 

75,3

72,2

Timemålte kunder med over 100 MWh i årligt forbrug

 

 

11,8

11,8

Tillægget udgør sammen med den til enhver tid gældende dags- og timepris på Nord Pool samlet set den pris, som forbrugeren skal faktureres. Nord Pools spotpris kan findes her

Afgørelsen kan findes her

Bilag

Tillæg 2018 kan ses her

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO