Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Registeroplysninger

Forsyningstilsynet offentliggører et repræsentativt udsnit af selskabernes anmeldelser fra Forsyningstilsynets register.

Registret indeholder de oplysninger, selskaberne skal anmelde f.eks. tariffer og leveringsbetingelser jf. elforsyningslovens § 82, stk. 2.

Registeret er som udgangspunkt offentligt tilgængeligt, men Forsyningstilsynet kan beslutte at en anmeldelse ikke offentliggøres, hvis væsentlige hensyn taler imod det.

Udvalgte anmeldelser jf. elforsyningslovens §82, stk. 2 kan ses her

 

Reguleringsregnskaber

I henhold til § 28, stk. 3 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og lignende bestemmelser i tidligere indtægtsrammebekendtgørelser, skal reguleringsregnskaberne (årsrapporterne) gøres offentligt tilgængelige af Forsyningstilsynet.

Netselskabernes reguleringsregnskaber kan ses her

Tidligere reguleringsregnskaber kan fremsendes på forespørgsel.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO