Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Anmeldelser til register

Materiale til anmeldelse

Skema til anmeldelser til register

Vejledning til anmeldelse til register

Information
om indberetning

Efter anmeldelsesbekendtgørelsen skal netvirksomheder og Energinet.dk anmelde priser og betingelser m.v. for elforsyning. Anmeldelsen til register kan tidligst ske, når metoden for fastsættelse af prisen eller betingelsen er godkendt af tilsynet.

Priser og betingelser omfatter tariffer, standardgebyrer, standardinvesteringsbidrag  og andre priser samt leveringsbetingelser, tilslutningsvilkår og andre vilkår for netadgang.

Disse priser og betingelser skal anmeldes inden 30 dage efter virksomhedens fastsættelse eller vedtagelse heraf, dog senest samtidig med, at de træder i kraft.

Aftaler om transit, skal anmeldes senest 7 dage efter, at aftalen er indgået.

Anmeldelsesbekendtgørelsen om "regler for anmeldelse af priser og betingelser m.v. for elforsyning" kan ses her, mens metodebekendtgørelsen kan ses her.

HUSK de to trin:

1 . anmeldelse for at få metodegodkendelse, se mere her
2 . anmeldelse til register af den vedtagne pris eller betingelse.

Frist for
indberetning

Løbende anmeldelser - se nærmere i anmeldelsesbekendtgørelsen

Indberetningen
skal sendes til 

anmeldelser_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk

Eventuelle
spørgsmål
kan rettes til

anmeldelser_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO