Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Fjernaflæste målere

Information
om indberetning

Vejledning og ansøgningsskema er  opdateret april 2018

Beregningsmodellen er opdateret april 2018

Materiale til indberetning

Vejledning til ansøgninger vedr. fjernaflæste målere

 

Ansøgningsskema 2014 - for målere idriftsat i 2014

Ansøgningsskema 2015 - for målere idriftsat i 2015

Ansøgningsskema 2016 - for målere idriftsat i 2016

Ansøgningsskema 2017 - for målere idriftsat i 2017


Energitilsynets afgørelse af 29. september 2015 (inkl. model)

Modelafgørelse

Frist for
indberetning
31.maj 2018 - for omkostninger afholdt til fjernaflæste målere i 2017
Indberetningen
skal sendes til
anmeldelser_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk

Eventuelle
spørgsmål
kan rettes til

Michael Schrøder
mss_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk
telefon 4171 5425

I øvrigtMaterialet til indberetningen er desuden gældende for Forsyningstilsynet fra 1. juli 2018
Udmelding december 2018

Til netvirksomhederne

Orientering om ansøgninger om forhøjelser af netvirksomhedernes rammer og praksis for fjernaflæste målere.

Nedenstående orienteringsbrev og notat for information om ansøgninger om forhøjelser under ny økonomisk regulering, samt fremadrettet praksis for forhøjelser ved investering i fjernaflæste målere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO