Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

IT-beredskab for IT-systemer

Information
om indberetning
Netvirksomheder kan ansøge om forhøjelse efter reglerne i bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne (BEK nr. 515 af 23/05/2017).
Materiale til indberetning

Ansøgningen skal være bilagt Energistyrelsens godkendelse af netvirksomhedens kontrakt med it-sikkerhedstjenesten, jf. § 25, stk. 5, og den skal indeholde en redegørelse for, hvordan priser og vilkår i kontrakten er fastsat, jf. § 28 stk. 3.

Frist for
indberetning

31.maj 2018 - for godkendte omkostninger til it-sikkerhed afholdt i 2017, jf. § 28 stk. 4.


For omkostninger der afholdes i 2018 gælder Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne (BEK nr 1609 af 18/12/2017) og ansøgninger herom skal være modtaget i Forsyningsitilsynet senest 31. maj 2019, jf. § 2 i BEK nr 1609 af 18/12/2017 og § 28 stk. 4 i (BEK nr. 515 af 23/05/2017).

Indberetningen
skal sendes til
anmeldelser_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk

Eventuelle
spørgsmål
kan rettes til

Michael Schrøder
mss_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk
telefon 4171 5425

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO