Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Bindende midlertidige prisnedsættelser

Info om indberetningen

Fra og med 1. april 2016 skal elhandelsvirksomheder efter engrosmodellen viderefakturere netvirksomheders bindende midlertidige prisnedsættelser uændret til de relevante aftagenumre. Netvirksomheder indberetter bindende midlertidige prisnedsættelser til datahubben. 

Til Forsyningstilsynet skal netvirksomheden indberette det beløb, som den annoncerede midlertidige bindende prisnedsættelse forventes at reducere årets indtægter med. Indberetningen skal ske samtidig med indberetningen til datahubben og kan efterfølgende ikke revideres, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 19. 

Netvirksomheder skal derfor løbende fra og med 1. april 2016 indberette beløb, som netvirksomheden samtidig har indberettet til datahubben, og som derefter forpligter elhandelsvirksomhederne til at viderefakturere prisnedsættelsen uændret til kunderne i netvirksomhedens netområde.

Netvirksomheden skal samtidig kort redegøre for, hvordan den forventede reduktion af driftsindtægterne er beregnet.

Materiale til indberetning

Indberetningsskema til indberetning af bindende midlertidige prisnedsættelser

Frist for indberetningLøbende og samtidig med indberetningen til datahubben
Indberetningen skal sendes til anmeldelser_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk

Eventuelle
spørgsmål
kan rettes til

Katrine Abildgaard Strands
kaas_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk
telefon 4171 5420

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO