Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Reguleringsregnskaber

Info om
indberetning

Forsyningstilsynet fremsender individuelle indberetningsskemaer til netvirksomhederne til brug for regnskabsaflæggelsen.

Skemaer samt ledelseserklæring og revisorpåtegning mv. skal returneres til Forsyningstilsynet.

Bemærk at reguleringsregnskabet først anses for gyldigt, når det er revisorpåtegnet.

Materiale til indberetning

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2017

Retningslinjer for indberetning af afviklingsplaner for differencer

Bemærk at netvirksomhederne ved aflæggelse af reguleringsregnskabet for 2017 anmodes om at dokumentere størrelsen af årets difference i virksomhedens favør, jf. udmelding af 2. juli 2015, som kan findes her.

I denne forbindelse skal virksomhedens revisor anvende følgende skabelon for revisorerklæring

Ansøgning efter §56 i
indtægtsrammebekendtgørelse
1594/2017

Netvirksomheder kan ansøge om forhøjelse af omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag på baggrund af regnskabsførte omkostninger i 2015-2017, som følge af bl.a. ændrede krav ved lov, herunder anlægslov om infrastrukturprojekter, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1594/2017 § 56, stk. 1, nr. 1 og 2.  

Se mere om dokumentationskrav til ansøgningen her  

Ansøgningerne hertil skal være modtaget af SET senest i forbindelse med reguleringsregnskabet for 2017, jf. § 56, stk. 4.

Det vil sige senest 31. maj 2018.

Frist for
indberetning

31.maj 2018

Indberetningen
skal sendes til 

anmeldelser_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk

Eventuelle
spørgsmål
kan rettes til

Michael S. Schrøder
mss_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk
telefon 4171 5425

I øvrigt
 
Materialet til indberetningen er desuden gældende for Forsyningstilsynet fra 1. juli 2018

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO