Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen

Det følger af Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder (BEK nr 969 af 27/06/2018) og Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget (BEK nr 75 af 25/01/2019) at netvirksomhederne kan søge om forhøjelse af indtægtsrammen for 2018 for visse investeringer. 

Disse ansøgninger skal indberettes til Forsyningstilsynet via ENAO.

Frist for ansøgninger, vedr. investeringer i foretaget i 2018, er 30. juni 2019.  

Forsyningstilsynet arbejder pt på færdiggøre vejledning til indberetning af ansøgninger samt åbne for ansøgninger i ENAO.

Forsyningstilsynet vil orientere netvirksomhederne så snart det er muligt at foretage ansøgninger. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Bettina Vester (41714315) eller Michael Schrøder (41715425)

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO