Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Center for detail, energibesparelser og markedsmæssighed

Forsyningstilsynet har ansvaret for at føre tilsyn med net- og distributionsvirksomhedernes aftaler og omkostninger forbundet med realisering af at sikre energibesparelser hos slutbrugerne af energi.

Forsyningstilsynets Center for Energibesparelser blev oprettet i 2017, i lyset af det politiske ønske om en styrkelse af tilsynet med energispareindsatsen i net- og distributionsvirksomhederne.

Center for Energibesparelsers primære opgave er at føre tilsyn med økonomien i energispareindsatsen i net- og distributionsvirksomhederne på el-, naturgas- og fjernvarmemarkederne. Det gælder herunder markedsmæssigheden af selskabernes aftaler i og med, at net- og distributionsselskabernes typisk indgår aftaler med andre selskaber om at gennemføre de konkrete energispareprojekter. 

Tilsynet med de realiserede energibesparelser varetages af Energistyrelsen.  

Baggrund for energispareordningen

Energispareordningen forpligter net- og distributionsvirksomhedernes til at realisere energibesparelser i et nærmere bestemt omfang. Formålet med energispareordningen er at øge realisering af energibesparelser, for derved at bidrage til målet om at nedbringe energiforbruget i Danmark. 

Net- og distributionsvirksomhedernes indgår aftaler med aktører, f.eks. håndværkervirksomheder, om at gennemføre energispareaktiviteter hos slutbrugerne af energi, dvs. husholdninger, virksomheder mv. Net- og distributionsvirksomhederne finansierer deres omkostninger til energispareordningen ved at øge tariffen for de el-, fjernvarme- og naturgaskunder, som er tilknyttede deres distributionsnet.

Energispareordningen har eksisteret siden 2006. Som en udløber af det politiske ønske om styrkelse af tilsynet med energispareindsatsen i net- og distributionsvirksomhederne er det blevet besluttet, at tilsynetnet fra den 30. juni 2017 får til opgave at føre tilsyn med net- og distributionsvirksomhedernes omkostninger til energispareindsatsen.

Læs mere

Lovgivning

Vejledninger

Selvbetjening

Aftale af 16. december 2016 om energiselskabernes energispareindsats 

Energistyrelsens oversigt over energispareordningen

Energitilsynets energisparebenchmark 2010 til 2017 

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO