Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Benchmark af energispareaktiviteter i 2018

Materiale til benchmark

 

Information
om indberetning

Arbejdet med Energisparebenchmark 2018 forventes igangsat medio 2019.

Forsyningstilsynet giver i forbindelse med udarbejdelsen af benchmarken net- og distributionsvirksomhederne mulighed for at kontrollere, om de indberettede oplysninger om virksomhedens energibesparelser og omkostninger i 2018 er korrekte, inden benchmarken udarbejdes og offentliggørelse i efteråret. - Mere herom senere.

Frist for 
tilbagemelding

Er ikke fastsat 

Indberetningen
skal sendes til 

 

anmeldelser_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk

 

Eventuelle
spørgsmål
kan rettes til

anmeldelser_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO