Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Ny vejledning om udbud og markedsmæssighed på energispareområdet

Forsyningstilsynet (tidl. Energitilsynet) har udarbejdet  en vejledning til net- og distributionsvirksomhederne på el-, gas- og fjernvarmeområdet om, hvordan de bedst sikrer, at forsyningslovenes krav om markedsmæssighed opfyldes, når de indgår aftaler med deres søsterselskaber eller andre koncern- eller interesseforbundne selskaber via udbud på energispareområdet. 

At en aftale er markedsmæssig betyder, at den er indgået til samme pris og på samme vilkår, som kunne være opnået mellem uafhængige parter. Regelsættet henviser til OECD’s såkaldte ”transfer pricing guidelines”. 

Forsyningstilsynet har bidt mærke i, at mange net- og distributionsvirksomheder bruger udbud, når de indgår aftaler om energibesparelser. Virksomhederne og offentligheden har samtidig udvist stor interesse for, om udbuddene rent faktisk fører til en markedsmæssig pris.  

Kravet om markedsmæssighed kan opfyldes på flere måder, og Forsyningstilsynet finder, at afholdelse af udbud under visse betingelser kan bruges som markedsprøvning, når der laves aftaler om energibesparelser. Forsyningstilsynet ser det derfor som en vigtig opgave at vejlede om reglerne. 

Vejledningen omtaler de overordnede principper m.v., som en udbudsproces skal overholde, for at udbuddet kan ses som en markedsprøvning af priser og vilkår, der kan bruges som dokumentation for, at forsyningslovenes krav om markedsmæssighed er opfyldt. Vejledningen beskriver også de overordnede krav, der stilles til sammenlignelighed, for at priser og vilkår fra udbud kan anvendes som dokumentation for markedsmæssighed.  

Læs vejledningen her

 

Kontakt: Kontorchef Christian Parbøl, telefon 41 71 43 17, mail cp_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO