Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Afgørelser

Forsyningstilsynet har 1. juli 2018 overtaget alle opgaver fra Energitilsynet. Energitilsynets afgørelser på gasområdet findes her. Afgørelserne er fordelt på: tilsynsafgørelser og sekretariatsafgørelser.

Lovgivning

Oversigt over lovgivning på gasområdet samt vejledninger findes her.

Anmeldelse og frister

Priser fra de bevillingspligtige naturgasselskaber skal anmeldes til Forsyningstilsynet, inden de kan træde i kraft, og metoder til fastsættelse af priserne skal godkendes af Forsyningstilsynet, inden de kan anvendes. 

Regulering

Forsyningstilsynet varetager reguleringen af forskellige typer naturgasselskaber. Se her, hvilken type regulering de forskellige selskaber er underlagt.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO