Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Bekendtgørelser

 • Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om naturgasforsyning
  Dato: 04.12.2018
  BEK nr 1385 af 29/11/2018
 • Bekendtgørelse om adgang til opstrømsrørledningsnet og til opstrømssystemer1)
  Dato: 25.06.2018
  BEK nr 920 af 25/06/2018
 • Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder1)
  Dato: 29.05.2018
  BEK nr 619 af 29/05/2018
 • Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber
  Dato: 23.06.2016
  BEK. nr. 768 af 23. juni 2016
 • Bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk
  Dato: 17.06.2016
  BEK nr. 816 af 17. juni 2016
 • Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas1)
  Dato: 12.12.2014
  BEK. nr. 1354 af 12. december 2014
 • Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af priser og betingelser mv. for naturgasforsyning1)
  Dato: 01.07.2014
  BEK. nr. 822 af 1. juli 2014
 • Bekendtgørelse om varetagelse af naturgasforsynings-sikkerheden
  Dato: 27.09.2012
  BEK nr. 962 af 27. september 2012
 • Bekendtgørelse om frister for Energitilsynets behandling af visse klager
  Dato: 15.12.2011
  BEK nr. 1216 af 15. december 2011
 • Bekendtgørelse om anvendelse af naturgasforsy-ningsnettet og planer for det fremtidige behov for gastransmissionskapacitet
  Dato: 04.11.2011
  BEK 1034 af 4. november 2011
 • Bekendtgørelse om mulige tidsbegrænsede undtagelser fra visse bestemmelser i lov om naturgasforsyning for større anlæg i naturgasinfrastrukturen1)
  Dato: 26.10.2011
  BEK. nr. 1007 af 26. oktober 2011
 • Bekendtgørelse om Energitilsynets overvågning af det indre marked for el og naturgas m.v.1)
  Dato: 20.10.2011
  BEK nr. 1002 af 20. oktober 2011
 • Bekendtgørelse om program for intern overvågning for distributions- og lagerselskaber og Energinet.dk i henhold til lov om naturgasforsyning
  Dato: 06.10.2011
  BEK. nr. 979 af 6. oktober 2011
 • Bekendtgørelse om naturgasselskabernes fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser 1)
  Dato: 11.09.2006
  BEK nr. 937 af 11. september 2006
 • Bekendtgørelse om naturgasselskabernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår 1)
  Dato: 08.08.2005
  BEK nr. 771 af 8. august 2005
 • Bekendtgørelse om samfakturering af naturgasleve-rancer
  Dato: 01.07.2005
  BEK nr. 691 af 1. juli 2005
 • Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning
  Dato: 23.12.2004
  BEK nr. 1484 af 23. december 2004
 • Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om Energinet Danmark
  Dato: 23.12.2004
  BEK nr. 1384 af 23. december 2004
 • Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning
  Dato: 30.08.2004
  BEK nr. 913 af 30. august 2004
 • Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om lånerammer for de regionale naturgasselskaber
  Dato: 17.09.2001
  BEK nr. 813 af 17. september 2001
 • Bekendtgørelse om nægtelse af adgang til naturgassystemet på grund af alvorlige økonomiske og finansielle problemer med kontrakter, der indeholder en mindsteaftageforpligtelse (take-or-pay-kontrakter) 1)
  Dato: 31.07.2000
  BEK nr. 731 af 31. juli 2000
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO