Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Retningslinier for anmeldelse af priser og metoder til fastsættelse af priser og vilkår

Alle de bevillingspligtige naturgasselskaber skal anmelde deres priser, senest når priserne træder i kraft. Anmeldelsespligten gælder for transmissionsselskabet, for distributionsselskaberne og for forsyningspligtselskaberne. Det er et lovkrav, at sådanne selskaber anmelder ændrede priser og vilkår senest 30 dage efter at det er besluttet at foretage ændringen, dog senest samtidig med, at priserne træder i kraft. 

De metoder, som ovenstående selskaber anvender ved fastsættelsen af priser eller vilkår, skal være godkendt af Forsyningstilsynet, tidligere Energitilsynet, før de kan finde anvendelse. Under sædvanlige omstændigheder vil sagsbehandlingen i Forsyningstilsynet tage 3-4 måneder, så et selskab må i god tid, før det vil anvende en ny metode, anmelde metoden til Energitilsynet. 

Distributionsselskaberne og forsyningspligtselskaberne skal anmelde reguleringsregnskab for det forløbne år senest 1. juni året efter. Inden for samme frist skal distributionsselskaberne anmelde de budgetterede omkostninger for det kommende år.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO