Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Produkter på gasmarkedet

Forsyningspligtprodukter: De kunder, der ikke aktivt selv vælger en naturgasleverandør på detailmarkedet, kommer ikke til at stå uden naturgas til boligen. Disse kunder får automatisk leveret naturgas fra et forsyningspligtselskab, som Energistyrelsen har udpeget efter en udbudsrunde. Selskaberne er NGF Nature Energy A/S og DONG Energy Salg & Service A/S, som tilbød den billigste pris på dette produkt.

Priserne på forsyningspligtig naturgas fra de to forsyningspligtselskaber er underlagt Forsyningstilsynets tilsyn. Forsyningstilsynet holder øje med, at prisen alene følger engrosprisen på naturgas med et tillæg, der dækker alle gasleverandørens øvrige omkostninger (diverse distributionsomkostninger, dækningsbidrag og omkostninger til transmission udenfor Danmark), samt omkostninger til transmission i Danmark. 

Prisen fastsættes hver måned og abonnement er inkluderet i prisen.

Tilbagefaldsprodukt: Var du i forvejen forsyningspligtkunde, og valgte du som forbruger ikke at foretage dig noget og ikke traf et aktivt valg af produkt før 1. maj 2016, så modtager du som forbruger et tilbagefaldsprodukt.

Der er et selskab, der udbyder tilbagefaldsprodukter:

  • NGF Nature Energy A/S, hvor produktet hedder Basispris. 

Prisen på tilbagefaldsprodukter er underlagt Forsyningstilsynets tilsyn. Forsyningstilsynet holder øje med, at prisen på dette produkt ikke overstiger prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt. Altså den pris, som forsyningspligtproduktet ville have haft med tillægget fra den forgående forsyningspligtbevillingsperiode (2013-2016). Læs mere her

Handelsprodukter: Ud over forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter er der en række andre naturgasprodukter på markedet. Det er gruppen af handelsprodukter med fri prisdannelse.

Kontakt

Spørgsmål vedrørende engrosmarkedet, forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter, kontakt fuldmægtig Thomas Folkerman - tffo_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO