Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Tilsyn med priser på tilbagefaldsprodukter for gas

Tilsynet med naturgaspriserne på forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter viser, at selskaberne overholder reglerne og tilbyder de priser, som de skal.

Sådan er priserne på naturgas
Figuren viser udviklingen i priserne på forsyningspligtprodukter og tilbagefaldsprodukter for naturgas. 

  

Kilde: Forsyningstilsynet. 

Du kan se, hvordan Forsyningstilsynet fører tilsyn med priserne på tilbagefaldsprodukterne her

Hvad kan forbrugerne købe på naturgasmarkedet
Som forbruger kan du købe naturgas fra forskellige naturgasleverandører, og du kan også købe forskellige naturgasprodukter.

Alt det kan du læse meget mere om på www.gasprisguiden.dk.

Som forbruger er der nogle grundlæggende spørgsmål, du bør tage stilling til. Især om du er til faste eller variable priser? Hvilket produkt du får, hvis du ikke aktivt vælger naturgasleverandør eller produkt? Eller om du ønsker et produkt, hvor Forsyningstilsynet fører tilsyn med prisen i henhold til naturgasforsyningsloven?

Hvilke priser fører Forsyningstilsynet tilsyn med?Forsyningstilsynet holder øje med forsyningspligtprodukter og såkaldte tilbagefaldsprodukter i henhold til naturgasforsyningsloven.

Forsyningspligtprodukt
Prisen på forsyningspligtproduktet må alene følge engrosprisen for naturgas med et tillæg, der dækker alle gasleverandørens øvrige omkostninger (diverse distributionsomkostninger, dækningsbidrag og omkostninger til transmission udenfor Danmark), samt omkostninger til transmission i Danmark.

Prisen fastsættes hver måned.

Du modtager et forsyningspligtprodukt, hvis du:

  • aktivt vælger det hos forsyningspligtselskabet (Energi Fyn Energihandel A/S eller DONG Energy Salg & Service)

  • flytter til eller inden for bevillingsområdet uden aftale med en leverandør eller

  • ikke længere har en aftale med en anden gasleverandør.  

Tilbagefaldsprodukt
Var du i forvejen forsyningspligtkunde, og har du ikke før 1. maj 2016 skiftet gasleverandør eller gasprodukt, så modtager du som gasforbruger et tilbagefaldsprodukt.

Energi Fyn Energihandel A/S udbyder tilbagefaldsprodukter. 

Ud over forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter er der en række andre naturgasprodukter på markedet. Det er gruppen af handelsprodukter.

Hvordan fører Forsyningstilsynet tilsyn med priserne?
Forsyningstilsynet fører alene tilsyn med naturgaspriserne på forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter. Tilsynet foregår på denne måde:

  1. Forsyningspligt. Forsyningstilsynet holder øje med, at prisen ikke overstiger det beløb, som udbuddet blev vundet på.

  2. Tilbagefaldsprodukt. Forsyningstilsynet holder øje med, at prisen på dette produkt ikke overstiger prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt. Altså den pris, som forsyningspligtproduktet ville have haft med tillægget fra den forgående forsyningspligtbevillingsperiode (2013-2016).

Hvilke priser fører Forsyningstilsynet ikke tilsyn med?
Leverandørerne af naturgas kan i udgangspunktet frit sætte prisen på naturgas på det frie marked, dvs. gruppen af handelsprodukter.

Forsyningstilsynet fører ikke tilsyn med handelsprodukterne. Der er alene tilsyn med priserne på forsyningspligtprodukter og tilbagefaldsprodukter.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO