Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af "Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2017"

Til Netvirksomhederne

Høringsnotatet vedrører benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet, benchmarking af kvalitet i levering af elektricitet på aggregeret niveau samt benchmarking af kvalitet i levering af elektricitet på enkeltkundeniveau.

Hvis der er kommentarer til Energitilsynets sekretariats udkast til afgørelse, bedes disse fremsendes, så de er Energitilsynets sekretariat i hænde senest fredag den 21. oktober 2016. 

Sekretariatet for Energitilsynet skal gøre opmærksom på, at resultatet af benchmarkingen sandsynligvis vil ændre sig i høringsperioden. Sekretariatet vil i lighed med tidligere år foretage en genberegning af modellerne efter høringsfristens udløb på baggrund af eventuelle nye oplysninger fra netvirksomhederne.

Vedhæftet er endvidere bilagsmateriale samt excel-dokumenter, der indeholder datagrundlaget for benchmarkingen af den økonomiske effektivitet samt kvalitet i levering.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO