Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Energinet.dk’s metodeanmeldelse af Harmonised Allocation Rules for Forward Capacity Allocation (EU HAR)

Energitilsynet har modtaget Energinet.dk’s metodeanmeldelse af Harmonised Allocation Rules for Forward Capacity Allocation (EU HAR).  

Metodeanmeldelsen af indførsel af Harmonised Allocation Rules udspringer af udkastet til Guideline on Forward Capacity Allocation (FCA), hvorefter ENTSO-E skal udarbejde fælles regler for allokering samt brug af transmissionsrettigheder, såkaldte Harmonised Allocation Rules (EU HAR).  

Energitilsynet har per november 2015 godkendt Harmonised Allocation Rules med regionsspecifikt bilag som et tidligt implementeringsprojekt. Gældende EU HAR regler er således trådt i kraft inden FCA GL er vedtaget i endelig form. HAR reglerne skal opdateres, så de er i overensstemmelse med FCA GL, der forventes at træde i kraft i efteråret 2016. 

Metodeanmeldelsen kan findes her: 

Indførelse af Harmonised Allocation Rules for Forward Capacity Allocation  

Allocation Rules for Forward Capacity Allocation, engelsk   

Sekretariatet for Energitilsynet skal anmode om eventuelle kommentarer til Energinet.dk’s metodeanmeldelse senest mandag den 15. August 2016. 

Eventuelle kommentarer skal sendes til Kimmie Byriel Laage-Petersen (kblp_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk), hvortil spørgsmål også kan rettes.
 Sekretariatet for Energitilsynet ønsker at gøre opmærksom på, at Kimmie er fraværende fra kontoret i uge 31.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO