Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af anmeldelse af betingelser og vilkår knyttet til balancering

Energinet har den 18. juni 2018 anmeldt forslag til vilkår og betingelser for leverandører af balanceringstjenester og balanceansvarlige aktører, efter artiekl 18 i Kommissionens Forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017, om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet.

Anmeldelsen har form af en opdateret version af "Energinets: Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar", da Energinet har vurderet, at de allerede gældende regler, med enkelte modifikationer lever op til kravene i forordningens artikel 18. Ændringerne i forskriften er markeret med gult, men Sekretariatet for Energitilsynet skal gøre opmærksom på, at det er forskrift C1 i sin helhed, der er anmeldt efter artikel 18.

Sekretariatet for Energitilsynet skal anmode eventuelle interesserede aktører om at indsende deres bemærkninger senest onsdag den 11. juli 2018.

Bemærkninger sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk  med CC til Jon Christensen (jovc@energitilsynet.dk)

Anmeldelsen indeholder følgende dokumenter:

Anmeldelse af vilkår og betingelser for leverandører af balanceringstjenester og balanceansvarlige aktører

Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar

Høringsnotat vedrørende integration af leverandører af balanceringstjenester i engrosmarkedet

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO