Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af ENDKs metoder

Sekretariatet for Energitilsynets udkast til Tilsynsnotat om ”Metodegodkendelse og gennemgang af detailmarkedsforskrifter (Engrosmodel m.m.).

Punktet forventes behandlet på Energitilsynets møde den 24. marts 2015.

Sekretariatet bemærker, at der enkelte steder fremgår af udkastet til notat, at de nye regler skal gælde fra 1. xx. 2016. Dette skyldes, at ikrafttrædelsesdatoen i udkastet til lovforslag, som har været i høring, muligvis udskydes til 1. april 2016.

Udkastet til lovforslag angår udskydelse af engrosmodellen samt ændring af rollefordelingen for opkrævningen af skatter og afgifter og er offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside. Det er derfor endnu usikkert, hvornår engrosmodellen vil træde i kraft.

Evt. høringssvar skal sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk senest d. 9. februar 2015.

Følgende metodeanmeldelser er gennemgået i notatet:

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO