Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af Energinet.dk’s anmeldelse af tidspunkt for bindende day-ahead kapacitet samt det områdeoverskridende intraday-markeds åbnings- og lukketid

I forbindelse med implementeringen af EU markedsforordningen om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (CACM GL) har Sekretariatet for Energitilsynet (SET) sendt Energinet.dk’s anmeldelse af tidspunkt for bindende day-ahead kapacitet samt anmeldelse af det områdeoverskridende intraday-markeds åbnings- og lukketidspunkt i høring.  

CACM GL stiller krav om, at transmissionssystemoperatørerne (TSO’erne) udarbejder et forslag til day-ahead firmness deadline. Forslaget fra TSO’erne fastsætter, at day-ahead firmness deadline skal være en halv time før day-ahead markeds lukketidspunkt, som er kl. 12.00.  

Derudover stiller CACM GL krav om, at TSO’erne udarbejder forslag til det områdeoverskridende intraday-markeds åbnings- og lukketidspunkt. Forslaget fra TSO’erne fastsætter, at et fælles åbningstidspunktet skal være kl. 22.00 dagen før driftsdøgnet, og at lukketidspunktet skal være en time før driftstimen starter.  

De to forslag kan findes her:

Bemærk, at Sekretariatets afgørelse af forslagene ikke vil blive sendt i en selvstændig høring, så det er vigtigt, at eventuelle bemærkninger bliver adresseret i denne høring.

Eventuelle bemærkninger til de to forslag kan sendes til post@energitilsynet.dk med kopi til slrs_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk senest torsdag den 12. januar 2017.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO