Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af Energinet.dk’s anmeldte forslag til ordning for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde

Energinet.dk har den 10. februar 2017 fremsendt et forslag til ordning for tilfælde, hvor der er mere end én udpeget elektricitetsmarkedsoperatør (”NEMO”) i et budområde til Sekretariatet for Energitilsynet (”SET”). 

Anmeldelsen er sendt i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”) artikel 45 og 57. 

Energinet.dk har tidligere fremsendt et forslag til ordning for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde til SET. SET analyserede forslaget og kom frem til, at forslaget skulle ændres, før SET kan godkende forslaget. Energinet.dk har taget SET’s anmodning om ændringer i betragtning i dette opdaterede forslag. 

Du kan finde det opdaterede forslag samt øvrige relevante dokumenter her: 

-       MNA proposal

-       Følgebrev til MNA proposal

-       MNA explanatory document

SET skal træffe beslutning om det opdaterede forslag senest 2 måneder efter fremlæggelsen af forslaget fra Energinet.dk. SET skal derfor bede om eventuelle bemærkninger senest den 8. marts 2017. Bemærkninger skal sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med kopi til kblp_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk.

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO