Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af Energinet.dk’s ansøgning om godkendelse af ændring i udbudsbetingelser for systembærende egenskaber

Sekretariatet for Energitilsynet har den 26. februar 2016 modtaget Energinet.dk’s ansøgning om godkendelse  af ændring i udbudsbetingelser for systembærende egenskaber.

Ansøgningen med bilag kan findes her.

Bilagene til ansøgningen:

Aktørworkshop om indkøb af systembærende egenskaber.pptx

Præsentation til aktørworkshop - systembærende egenskaber.pptx

Referat fra aktørworkshop - systembærende egenskaber.docx

Systemydelser til levering i Danmark - udbudsbetingelser.pdf

Systemydelser til levering i Danmark - udbudsbetingelser.docx

Sekretariatet skal bede om, at eventuelle bemærkninger til evalueringen fremsendes senest den 1. april 2016.

Bemærkninger og eventuelle spørgsmål kan rettes til Peter Christian Olsen (e-mail: pco@energitilsynet.dk) eller Henrik Gommesen (e-mail: hgo@energitilsynet.dk).

Til orientering kan oplyses, at sekretariatets udkast til afgørelse også vil blive sendt i høring.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO