Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af Energinet’s forslag til metoden til prisfastsættelse af intraday-kapacitet

Energinet har den 14. august 2017 til Energitilsynet fremsendt sin anmeldelse af den fælleseuropæiske metodebeskrivelse af metoden til prisfastsættelse af intraday-kapacitet (Cross Zonal  Intraday Capacity Pricing) i henhold til Artikel 55 i Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”).

Energinet har udarbejdet forslaget i samarbejde med de øvrige europæiske transmissionssystemoperatører: 

 - CZIDCP Methodology

 - Explanatory document 

Energitilsynet skal behandle forslaget i samarbejde med de øvrige europæiske tilsynsmyndigheder med henblik på godkendelse af forslaget inden for en frist på 6 måneder eller anmode om ændringer af forslaget før metoden kan godkendes. 

Energitilsynet beder derfor om eventuelle bemærkninger fra interessenter og markedsaktører senest den 3. september 2017. 

Bemærkninger bedes sendt til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med kopi til slrs_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO