Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af forslag vedr. ændring af regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder for elmarkedet for kapacitetsberegningsregion Nordic

Ændringerne i dette forslag omhandler udelukkende en ændring af de lange produkter på Storebæltsforbindelsen. Her foreslås en ændring fra fysiske transmissionsrettigheder (PTR) til finansielle transmissionsrettigheder (FTR). Forslaget har kun dansk relevans.

Forslaget er vedlagt nedenstående bilag, der ikke er til godkendelse:

  • Explanatory document
  • Følgebrev 

Høringssvar bedes sendt til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk samt til pefa_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk. 

Sidste frist for at indsende høringssvar er den 14. september 2018 EOB.  

CCR Nordics' proposal

Følgebrev

Explanatory document

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO