Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af forslag vedr. ”All TSOs’ proposal for establishment and cost sharing methodology of the single allocation platform” for elmarkedet

Den 17. oktober 2016 trådte Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling  ("FCA GL") i kraft i EU. FCA GL stiller krav til TSO’erne om at udarbejde et fælles forslag til et sæt krav for og til etablering af den fælles tildelingsplatform for kapacitet.  

Energinet har med henvisning til Artikel 49 i FCA GL sendt en forslag til godkendelse hos Energitilsynet. Det drejer sig om: 

-         Det fælles TSO forslag ”All TSOs’ proposal for the establishment of a Single Allocation Platform (SAP) in accordance with Article 49 and for the cost sharing methodology in accordance with Article 59 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation” 

Endvidere vedlægges (ikke til godkendelse) Explanatory Document.  

Høringssvar bedes sendt til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk samt til pefa_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk

Sidste frist for at indsende høringssvar er den 11. maj 2017 EOB. 

 

Link til:

(ENDK SAP Følgebrev)

(All TSO Proposal)

(Explanatory Document)

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO