Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af forslag vedr. ”Harmonised Allocation Rules” for elmarkedet

Den 17. oktober 2016 trådte Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling  ("FCA GL") i kraft i EU. FCA GL stiller krav til TSO’erne om at udarbejde forslag til fælles Harmonised Allocation Rules ("HAR"). Reglerne er fælleseuropæiske allokeringsregler, der regulerer de kontraktlige aftaler for transmissionsrettigheder.  

Energinet har med henvisning til Artikel 51 i FCA GL sendt en forslag til godkendelse hos Energitilsynet. Det drejer sig om: 

-         Det fælles TSO forslag for ”Harmonised allocation rules for long-term transmission rights”

-        CCR Hansa forslag for ”Regional Specific Annex for CCR Hansa to the Harmonised Allocation Rules for long-term transmission rights”.

-         CCR Nordic forslag for ”Regional Specific Annex for CCR Nordic to the Harmonised Allocation Rules for long-term transmission rights”.

Endvidere vedlægges (ikke til godkendelse) “Supporting document to the all TSOs’ proposal for harmonized allocation rules”. Dette dokument indeholder bl.a. høringssvar fra tidligere afholdt ENTSO-E høring (jan-feb 2017). 

Den nuværende udgave af HAR-reglerne er efter ønske fra markedsaktørerne blevet implementeret som et tidlig implementeringsprojekt og er således trådt i kraft, inden FCA var i sin endelige form. I forbindelse med den tidlige implementering af reglerne godkendte Energitilsynet i oktober 2016 indførelsen af HAR-regler for DK1-DK2, DK1-DE samt for Kontek, gældende fra 1. januar 2017. 

Efter ikrafttrædelsen af FCA i oktober 2016 opdateres HAR-reglerne nu således, at disse fuldt ud følger de juridiske forpligtigelser, der er fastsat i FCA.  

Høringssvar bedes sendt til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk samt til pefa_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk 

Sidste frist for at indsende høringssvar er den 11. maj 2017 EOB. 

 

Link til:

(ENDK HAR Følgebrev)

(All TSO Proposal)

(Supporting Document)

(Specific Annex for CCR Hansa)

(Specific Annex for CCR Nordic)

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO