Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af forslag vedr. områdeoverskridende risikoafdækning for elmarkedet

Sekretariatet for Energitilsynet traf den 17.05.2017 afgørelse om muligheder for områdeoverskridende risikoafdækning i elmarkedet i henhold til artikel 30 i Kommissionens (EU) forordning 2016/1719 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (”FCA GL”). Her blev det afgjort, at der ikke var tilstrækkelige afdækningsmuligheder i de danske budzoner.

På denne baggrund har Energinet anmeldt et forslag til godkendelse hos Energitilsynet. Det drejer sig om:
 
- ”Energinet’s Arrangements to ensure cross-zonal risk hedging opportunities in accordance with Article 30 of the Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med den svenske TSO, Svenska Kraftnät.

Forslaget er vedlagt nedenstående bilag, der ikke er til godkendelse:

Explanatory document
Følgebrev

Høringssvar bedes sendt til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk samt til pefa_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk
 
Sidste frist for at indsende høringssvar er den 8. januar 2018 EOB.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO