Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af forslag vedr. regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder for elmarkedet for kapacitetsberegningsregion Hansa

I henhold til artikel 31 i Kommissionens (EU) forordning 2016/1719 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (”FCA GL”) har Energinet anmeldt et forslag til Energitilsynet.

Det drejer sig om:
 
- ”Capacity Calculation Region Hansa’s proposal for the regional design of long-term transmission rights in accordance with Article 31 of the Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med TSO’erne i kapacitetsberegningsregion Hansa.

Forslaget er vedlagt nedenstående bilag, der ikke er til godkendelse:

Explanatory document
Følgebrev

Høringssvar bedes sendt til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk samt til pefa_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk
 
Sidste frist for at indsende høringssvar er den 8. januar 2018 EOB.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO