Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af metodeanmeldelse af: Kompensationsmodel for systembærende egenskaber

Sekretariatet for Energitilsynet har den 19. februar 2018 modtaget vedhæftede anmeldelse af Energinets forslag til kompensationsmodel for levering af systembærende egenskaber, og skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest 16. marts 2018.

Kompensationsmodellen opstiller principper for udregning- og fordeling af kompensationen, der ydes til leverandører, hvis der er tilstrækkeligt med systembærende egenskaber i systemet, til at Energinet kan frakoble egne synkronkompensatorer.

Bemærkninger kan fremsendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med c.c. Henrik Gommesen (hgo_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) og Jon Christensen (jovc_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk)

Energinets metodeanmeldelse: Kompensationsmodel for systembærende egenskaber

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO