Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af revideret udkast til metode for benchmarking af netvirksomheder

Forsyningstilsynet har den 26. oktober 2018 sendt udkast til metode for benchmarkingen i høring hos netvirksomhederne samt til en udvalgt gruppe af interessenter med henblik på at få bidrag og forslag til metoden for benchmarking. På baggrund af høringen er der indkommet en række høringssvar fra netvirksomhederne og de udvalgte interessenter med bemærkninger til udkast til metode for benchmarking. 

I anledning af de indkommende høringssvar har Forsyningstilsynet haft behov for at foretage yderligere undersøgelser og justeringer af metoden for benchmarking. Forsyningstilsynet har på denne baggrund udarbejdet et revideret udkast til metode for benchmarking. 

Til orientering har Forsyningstilsynet sendt et revideret udkast til metode for benchmarkingen i høring hos netvirksomhederne samt en udvalgt gruppe af interessenter 14. december 2018 med henblik på at få yderligere inputs og forslag til metoden for benchmarking.   

Den udvalgte interessentgruppe omfatter følgende: 

 • Dansk Energi
 • DI
 • Danske Energiforbrugere
 • Finans Danmark
 • Forbrugerrådet Tænk
 • Foreningen for Slutbrugere af Energi
 • Dansk Erhverv
 • De Frie Energiselskaber
 • Landbrug & Fødevarer
 • SMVdanmark
 • Det Økologiske Råd


Det bemærkes, at den brede interessentgruppe ikke efterfølgende er parter i de sager, som vedrører afgørelser om individuelle effektiviseringskrav til netvirksomhederne for indtægtsrammen 2019.  

Høringsmaterialet, som er sendt til netvirksomhederne og den udvalgte interessentgruppe, omfatter følgende:

I det reviderede udkast til metode for benchmarking fremgår en liste over indikative effektiviseringspotentialer for netvirksomhederne, jf. bilag A. 

Netvirksomhederne og interessentgruppen har i perioden frem til 14. januar 2019 mulighed for at komme med kommentarer til udkast til metode for benchmarking.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO