Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af model for forhøjelse af reguleringsprisen ifm. netvirksomhedernes investering i fjernaflæste målere

Sekretariatet for Energitilsynet sender hermed udkast til afgørelsen "Model for forhøjelse af reguleringsprisen i forbindelse med netvirksomhedernes investering i fjernaflæste målere" i høring. 

Kommentarer til udkastet bedes fremsendt, så de er Energitilsynets sekretariat i hænde senest fredag den 8. maj 2015.  

Vedhæftet er følgende:

Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til: 

Line Carlsen; lic_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk; 41 71 54 13

Anita Eskesen; ae_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk; 41 71 54 16

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO