Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af Nord Pools og EPEX Spots anmeldelser af day-ahead priskoblingsalgoritme, kontinuer intraday algoritme, tilhørende produkter, harmoniserede minimum- og maksimumpriser samt back-up metoder

I forbindelse med implementeringen af EU markedsforordningen om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (CACM GL) har Sekretariatet for Energitilsynet (SET) sendt Nord Pools og EPEX Spots anmeldelser af day-ahead priskoblingsalgoritme, kontinuer intraday algoritme og tilhørende produkter, harmoniserede minimum og maksimum priser samt back-up metoder i høring.

CACM GL sætter krav til at de nominerede elektricitetsmarkedsoperatører (NEMO’erne) udarbejder et forslag til en fælleseuropæisk priskoblingsalgoritme for day-ahead markedet og en kontinuer algoritme for intraday markedet.   Forslaget fra NEMO’erne er at anvende PCR Euphemia som day-ahead algoritme og XBID som intraday algoritme.

CACM GL sætter ligeledes krav om, at NEMO’erne definerer hvilke produkter der kan anvendes i de to algoritmer, hvilket NEMO’erne ligeledes har indsendt forslag omkring.

Yderligere sætter CACM GL krav om, at NEMO’erne udarbejder forslag til fælleseuropæiske minimum- og maksimumpriser for både day-ahead og intraday markederne. NEMO’erne har foreslået -9.999 og +9.999 euro/MWh for intraday markedet samt -500 og +3.000 euro/MWH for day-ahead markedet. For day-ahead markedet har NEMO’erne desuden foreslået en proces for at hæve maksimumprisen, i de tilfælde, at der er behov for det.

Den sidste anmeldelse som NEMO’erne har sendt på baggrund af krav fra CACM GL er back-up metoder, hvori NEMO’erne beskriver de procedurer som skal sikre, at prisberegning og markedskobling fortsat kan gennemføres i tilfælde af at noget går galt i standardprocesserne.

De seks anmeldelser samt tilhørende ekstra dokumenter kan findes her:

All NEMOs’ proposal for the price coupling algorithm and for the continuous trading matching algorithm, also incorporating TSO and NEMO proposals for a common set of requirements, in accordance with Article 37(5) of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management

Proposal for a common set of requirements for the DA price coupling algorithm

Proposal for a common set of requirements for the continuous trading matching algorithm

All NEMOs’ proposal for products that can be taken into account by NEMOs in single day-ahead process in accordance with Article 40 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management

All NEMOs’ proposal for products that can be taken into account by NEMOs in intraday coupling process in accordance with Article53 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management

All NEMO’s proposal for harmonised maximum and minimum clearing prices for Single Day Ahead Coupling in accordance with Articles 41(1) of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management

All NEMO’s proposal for harmonised maximum and minimum clearing prices for Single Intra Day Coupling in accordance with Article 54(2) of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management

All NEMOs’ proposal for the back-up methodology in accordance with Article 36(3) of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management

Bemærk, at Sekretariatets afgørelse af anmeldelserne ikke vil blive sendt i en selvstændig høring, så det er vigtigt, at eventuelle bemærkninger bliver adresseret i denne høring.

Eventuelle bemærkninger til de seks anmeldelser kan sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med kopi til slrs_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk senest torsdag den 23. marts 2017.

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO